วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

"ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ (๒๖ มิ.ย.)" VDO Clipรายการ วิถีอาริยธรรม "ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ (๒๖ มิ.ย.๒๕๕๔)"
โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ที่เวทีชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest
เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ถ.พิษณุโลก ข้างทำเนียบรัฐบาล กทม."ปาฏิหาริย์การเมืองไทย (๑๒ มิ.ย.)" VDO Clipรายการ วิถีอาริยธรรม "ปาฏิหาริย์การเมืองไทย" วันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๕๔
โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ที่เวทีชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest
เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ถ.พิษณุโลก ข้างทำเนียบรัฐบาล กทม.
"ขอไทยจงเป็นไทยคู่ฟ้าดิน (๒๑ มี.ค.)" VDO Clip


http://www.boonniyom.net/vdoclip-3101-0-0.html
ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า โดยพ่อท่าน ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ ชุมชนไทยคู่ฟ้าดิน ข้างทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก กทม.

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เตรียมสอบ ว.บบบ. "ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ"

" ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ "


[คลิกที่รูปหนังสือ เพื่ออ่านฉบับเต็ม 300 หน้า]

>> คลิกอ่าน ->>  รายละเอียดโครงการอบรม บัณฑิตาราม รุ่นที่ ๑ (ว.บบบ.)

 [คลิกที่ >> ชื่อแต่ละเรื่อง เพื่อชม-ฟังคลิปที่พ่อท่านเทศน์ในแต่ละวันได้เลยค่ะ • by chaba2550 : Admin •]  

น.๓

คำนำสำนักพิมพ์

"ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ" รวบรวมคำบรรยายธรรมะข้างทำเนียบรัฐบาล โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ จำนวน ๓ เรื่อง คือ "ขอไทยจงเป็นไทยคู่ฟ้าดิน (๒๑ มี.ค.)"  "ปาฏิหาริย์การเมืองไทย (๑๒ มิ.ย.)" และ "ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ (๒๖ มิ.ย.)"  ในช่วงปฏิบัติการชุมนุมประท้วงแนวใหม่ (NEO PROTEST) ซึ่งชาวอโศกทั้งนักบวชและฆราวาสนักปฏิบัติธรรม ได้ออกมาร่วมชุมนุมประท้วงการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดน อีกทั้งไม่สามารถช่วยเหลือ ๗ คนไทยที่ถูกกัมพูชาจับกุม และดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมได้

โดยเริ่มชุมนุมตั้งแต่วันที่ ๑๘ ม.ค.- ๑ ก.ค. ๒๕๕๔ รวมระยะเวลายาวนาน ๑๗๐ วัน (พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุม ๒๕ ม.ค. - ๑ ก.ค. ๒๕๔๕ รวมระยะเวลา ๑๕๘ วัน และเก็บของอีก ๕ วัน รวมเป็น ๑๖๓ วัน)

การร่วม "ภารกิจเพื่อแผ่นดิน" ครั้งนี้ ใช้หลัก "สันติ อหิงสา ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ คมลึก แม่นประเด็น" ผู้สนใจการทำงานของหมู่กลุ่มชาวพุทธอโศกสามารถศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ได้จากหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของการเมืองไทยเล่มนี้ จะเห็นบทบาทการทำงานที่สอดคล้องไปพร้อมกันระหว่างประโยชน์ตน (ลดละขัดเกลากิเลส) และประโยชน์ท่าน (ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น) อย่างน่าอัศจรรย์ เพราะอาริยชนแบบพุทธแท้เท่านั้น จึงจะมีลักษณะ พหุชนหิตายะ (เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มาก) - พหุชนสุขายะ (ก่อความสุขแก่คนหมู่มาก) - โลกานุกัมปายะ (อนุเคราะห์ช่วยเหลือโลก) ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

กราบนมัสการของพระคุณพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ที่บรรยายอรรถธรรมะและกรุณาตรวจปรับแก้ขยายความให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  ขอขอบคุณคณะทำงานถอดเทปเสียงที่มุ่งมั่นทำงานอย่างเอาใจใส่ยิ่ง และขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกท่านที่เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เบื้องหลัง เพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดี

ในวาระครบรอบ ๑๗ ปี "เราคิดอะไร" ขอน้อมมอบ "ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ" แด่มวลสมาชิกและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน


ด้วยความปรารถนาดี
กองบรรณาธิการ "เราคิดอะไร" สำนักพิมพ์กลั่นแก่น

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คอร์สอาหารสุขภาพ ชุมชนดอยรายปลายฟ้า 23-12-2554


คอร์สอาหารสุขภาพครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23-25 ธ.ค.2554 ที่ชุมชนบุญนิยมดอยรายปลายฟ้า ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการเรื่องอาหารสุขภาพที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเป็นเวลานานกว่า 20 ปี คือคุณไพรลั่น พันธุ์โลกอุดร (ชื่อเดิม ไพโรจน์ อรรคสีวร อดีต จนท.ป่าไม้ฯ ) ปัจจุบันอายุ 58 ปี อยู่ จ.อุดรธานีรรยากาศในการเรียนวันแรก อาจารย์ไพรลั่น บรรยายเกี่ยวกับสาเหตุ, ปัจจัย แห่งการเจ็บป่วย ซึ่งส่วนใหญ่คนเรามักป่วยด้วย "การกิน" อาหารที่ผิดหลัก ทำให้ธาตุต่าง ๆ ในร่างกายขาดสมดุลย์ หรือกินสิ่งที่เป็นพิษ อาหารอร่อยที่ไม่มีประโยชน์ กลับก่อโทษแก่ร่างกาย, แนวทางการปรับแก้-แนะให้รู้จักอาหารที่คนควรกิน อาหารที่กินแล้วแข็งแรง ก็คือข้าวไทยหลากหลายสายพันธุ์, เมล็ดพืชที่อายุยืนต่าง ๆ , เมล็ดถั่ว-งาหลากหลายสายพันธุ์, พืชสมุนไพรซึ่งเป็นตัวปรับธาตุ ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ ในตัวเราให้เหมาะสมกับฤดูกาลและอากาศ, การตรวจเช็คสุขภาพตนเอง, การจัดกระดูก-จัดสมดุลย์ร่างกายด้วยตนเอง, การออกกำลังกายที่ดีคือการทำโยคะ-ท่าสุริยะนมัสการ ซึ่งอาจารย์ได้สาธิตและพาผู้เ้ข้าอบรมทำด้วย


◘ คลิปฯ รายการรักเรารักษ์โลก - ไพรลั่น พันธุ์โลกอุดร


ดำเนินรายการโดย คุณเกล็ดดิน อโศกตระกูล
วิทยากรในรายการ คุณไพรลั่น พันธุ์โลกอุดร (ชื่อเดิม : ไพโรจน์ อรรคสีวร)
ออกอากาศทาง FMTV โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ  รักเรารักษ์โลก ไพรลั่น2 ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓

รักเรารักษ์โลก ไพรลั่น3 ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

◘ รวมคลิป วิถีอาริยธรรม มีนาคม 2553ธรรมเพื่อประชาชน 13สยามไทย ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ (View : 287)


วิถีอาริยธรรม ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ (View : 189)http://www.boonniyom.net/vdoclip-756-0-0.html
วิถีอาริยธรรม ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ (View : 211)http://www.boonniyom.net/vdoclip-725-0-0.html
วิถีอาริยธรรม ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ (View : 313)วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

◘ รวมคลิป วิถีอาริยธรรม กุมภาพันธ์ 2553

วิถีอาริยธรรม ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓http://www.boonniyom.net/vdoclip-617-0-0.html
วิถีอาริยธรรม ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ http://www.boonniyom.net/vdoclip-550-0-0.html
วิถีอาริยธรรม ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓◘ รวมคลิป วิถีอาริยธรรม มกราคม 2553

วิถีอาริยธรรม ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓

วิถีอาริยธรรม ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓


http://www.boonniyom.net/vdoclip-375-0-0.html
วิถีอาริยธรรม ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓http://www.boonniyom.net/vdoclip-292-0-0.html
วิถีอาริยธรรม ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓

วิถีอาริยธรรม บ้านราช ๓ มกราคม ๒๕๕๓

รวมคลิป "วิถีอาริยธรรม" ปี 2552
วิถีอาริยธรรม ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

◘ รวมคลิป วิถีอาริยธรรม ธันวาคม 2554วิถีอาริยธรรม บ้านราช ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

วิถีอาริยธรรม(พูดเรื่อง วบบบ) สมณะเดินดิน ดำเนินรายการ

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รวมสกู๊ป กองทัพธรรมซับขวัญผู้ประสบภัยน้ำท่วม เดือนพฤจิกายน 2554

สกู๊ปโรงบุญจากศูนย์ทุ่งสองห้อง ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ซับขวัญฯ (สุเมธ พรหมรักษา หนึ่งในธรรม สมณะลือคม เด็ก สสภ สมณะฟ้าไท ดำเนินรายการ) 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4646-0-0.html
ซับขวัญฯ(พรตะวัน ครูติ่ง เงียบง่าย พองาม ดำเนินรายการ)
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕


รวมสกู๊ป กองทัพธรรมซับขวัญผู้ประสบภัยน้ำท่วม เดือนตุลาคม 2554

1111

2222

3333


วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

◘ รวมคลิป "ธรรมะรับอรุณ" วิชชา๙ ปี 2528
รายการ
ธรรมรับอรุณ หัวข้อบรรยายธรรม " วิชชา ๙ " 
โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ณ พุทธสถาน ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์ 
วันที่ 6-11 เมษายน 2528


http://www.boonniyom.net/vdoclip-261-0-0.html
ธรรมรับอรุณ วิชชา๙ ที่ ศาลีอโศก 11-04-28http://www.boonniyom.net/vdoclip-260-0-0.html
ธรรมรับอรุณ วิชชา๙ ที่ ศาลีอโศก 10-04-28


ธรรมรับอรุณ วิชชา๙ ที่ ศาลีอโศก 09-04-28

ธรรมรับอรุณ วิชชา๙ ที่ ศาลีอโศก 08-04-28http://www.boonniyom.net/vdoclip-258-0-0.html
ธรรมรับอรุณ วิชชา๙ ที่ ศาลีอโศก 07-04-28http://www.boonniyom.net/vdoclip-251-0-0.html
ธรรมรับอรุณ วิชชา๙ ที่ ศาลีอโศก 06-04-28วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เทศน์กัณฑ์พิเศษ ปี ๒๕๕๔


พ่อท่านเทศน์ก่อนฉันวัดป่าติ้ว จ.ยโสธร ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔http://www.boonniyom.net/vdoclip-4696-0-0.html
พ่อท่านก่อนฉันงานบุญลอมข้าว จากศีรษะอโศก ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔


พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เทศน์งานศพป้าส้มจีน พรหมพิทักษ์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

◘ รวมคลิป วิถีอาริยธรรม พฤศจิกายน 2554http://www.boonniyom.net/vdoclip-4645-0-0.html
วิถีอริยธรรม(เรื่อง สูญ) สมณะเดินดิน ดำเนินรายการ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4607-0-0.html
วิถีอาริยธรรม-(สมณะโพธิรักษ์และสมณะเพาะพุทธ) ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

◘ บอกเล่าข่าวอโศก พ.ย. 2554 ◘


บอกเล่าข่าวอโศก ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
  

รายการ บอกเล่าข่าวอโศก วันเสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

โดยพิธีกร กบ-แดนไทย นาวาบุญนิยม และจากศูนย์ข่าวอโศกทุกภูมิภาคทั่วไทย
กิจกรรมการช่วยซับขวัญผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สันติอโศก กทม.,
สมณะอโศก ไปอยู่ช่วยซับขวัญชาวบ้านผู้ทุกข์ทนอยู่ในสภาวะน้ำท่วม,
การใช้น้ำจุลินทรีย์ และ E.M. Ball ในการช่วยบำบัดน้ำเสีย ในจุดที่มีน้ำเน่าขังวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

◘ บอกเล่าข่าวอโศก ต.ค. 2554 ◘http://www.boonniyom.net/vdoclip-4453-0-0.html
บอกเล่าข่าวอโศก ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔http://www.boonniyom.net/vdoclip-4391-0-0.html
บอกเล่าข่าวอโศก ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔◘ บอกเล่าข่าวอโศก ก.ย. 2554 ◘http://www.boonniyom.net/vdoclip-4212-0-0.html
บอกเล่าข่าวอโศก ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔◘ บอกเล่าข่าวอโศก ส.ค. 2554 ◘
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4042-0-0.html
บอกเล่าข่าวอโศก ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

◘ บอกเล่าข่าวอโศก ก.ค. 2554 ◘
http://www.boonniyom.net/vdoclip-3880-0-0.html
บอกเล่าข่าวอโศก ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔◘ บอกเล่าข่าวอโศก มิ.ย. 2554 ◘http://www.boonniyom.net/vdoclip-3736-0-0.html
บอกเล่าข่าวอโศก ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

◘ บอกเล่าข่าวอโศก พ.ค. 2554 ◘http://www.boonniyom.net/vdoclip-3550-0-0.html
บอกเล่าข่าวอโศก(กบ แดนไท นาวาบุญนิยม) ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔
http://www.boonniyom.net/vdoclip-3505-0-0.html
บอกเล่าข่าวอโศก-กบแดนไท ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔◘ บอกเล่าข่าวอโศก เม.ย. 2554 ◘http://www.boonniyom.net/vdoclip-3367-0-0.html
บอกเล่าข่าวอโศก(กบ แดนไท) ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
http://www.boonniyom.net/vdoclip-3316-0-0.html
บอกเล่าข่าวอโศก ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔◘ บอกเล่าข่าวอโศก ก.พ. - มี.ค. 2554 ◘
http://www.boonniyom.net/vdoclip-3143-0-0.html
บอกเล่าข่าวอโศก ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

◘ ธรรมฉาย พระพุทธประวัติ 10 ตอน ..+*พระพุทธประวัติ


วีซีดีพระพุทธประวัติ จากผลงานภาพวาดจิตรกรรม ของครูเหม เวชกร
จากทีมบรรยายสื่อสารบุญนิยมกองทัพธรรมสันติอโศก
เผยแพร่คลิปโดย 
http://chaoasoke.blogspot.com/
สนใจวีซีดีธรรมะติดต่อได้ที่ ธรรมทัศน์สมาคม โทร. 0-2375-4506

ราชธานีอโศก โมเดล - นาแพ/แพผัก•คุณกิมฮวด ..+*

ในช่วงที่ประเทศไทยประสบกับวิกฤติภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัด
ซึ่งก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่น้ำจะแห้งเสียที ซึ่งทำให้วิถีชีวิตคนเราเปลี่ยนไป
คือไม่ได้รับความสุขสบายอย่างที่เคยในสภาวะปกติ


สิ่งที่มนุษย์พอจะทำได้อย่างสำคัญ และต้องรีบทำก็คือ "การปรับตัว" 
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม เพื่อที่เราจะได้ทุกข์น้อยลง
หรือจนกระทั่งมีความสุขได้ในสภาวะน้ำท่วม
หรือถ้าหากน้ำท่วมนาน เราก็สามารถอยู่ได้อย่างไม่เดือดร้อน
หรืออาจจะเป็นการเรียนรู้เพื่อเป็นการรับมือกับสภาวะน้ำท่วมปีหน้า
ยังไง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเรา ก็พยายามมองหาสิ่งที่ดี
ที่มีอยู่เสมอ ในทุกสภาวะ และเรียนรู้ว่านี่คือสุข-ทุกข์ 
ล้วนแต่เป็นธรรมดาของการเกิดมาเป็นมนุษย์
และขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะทำชีวิตให้ดีขึ้น อยู่เสมอวิธีปลูกข้าวในที่น้ำท่วม โดยชาวชุมชนราชธานีอโศก อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
โดย คุณกิมฮวด ไม้เนื้อทอง
วิธีทำแพปลูกข้าว ปลูกผัก ด้วยวัสดุที่หาง่าย
เช่น ขยะโฟม, ซาแลน, กระสอบ, ผักตบชวา ฯลฯ
ซึ่งมีความแข็งแรงคงทนอยู่ได้นานหลายปี

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2554

◘ รวมคลิป น้ำท่วม กทม.-ปริมณฑล..+*http://youtu.be/PlOMo4wYQQg

29 ตุลาคม 2554 ภาพบรรยากาศน้ำท่วม ถ.นวมินทร์ 

ช่วง กม.8 บางกะปิ โดยทีม FMTV

29 ตุลาคม 2554 สกู๊ป น้ำท่วมถนนพระอาทิตย์ โดยทีม FMTVวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

◘ รายการ ธรรมะรับอรุณ เดือน ตุลาคม 2554ธรรมรับอรุณ ซับขวัญชาวใต้ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

◘ รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง เดือนสิงหาคม 2554110813 a สงครามสังคม ๑๓ สค ๕๔ 1 of 2


110813 a สงครามสังคม ๑๓ สค ๕๔ 2 of 2
สมณะโพธิรักษ์ พุทธสถานสันติอโศก
ถ.นวมินทร์ กทม.

--------------------------------------------

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ธรรมะ โดยสมณะอโศก (Neo Protest)


540703 AUD สมณะโพธิสิทธิ์ สมณะบินก้าว ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔บันทึกการเดินทาง ในประเทศไทย จากจังหวัดนครปฐม มุ่งสู่ จังหวัดตรัง

บันทึกการเดินทางจากจังหวัดนครปฐมจาริกไปส่ง สมณะกลางดิน โสรัจโจ จาก ปฐมอโศก สู่ ทักษิณอโศก จังหวัดตรัง ตั้งแต่ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

โดย...สมณะบินก้าว อิทธิภาโวเมื่อตั้งใจเป็นจุดเริ่ม การก้าว...จึงก่อเกิด

วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อตั้งใจที่จะเดินไปส่ง พี่ท่านกลางดิน โสรัจโจ จากจังหวัดนครปฐม ผ่านจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดกระบี่และปลายทางคือจังหวัดตรัง ระยะทางคาดว่ากว่า ๙๐๐ กิโลเมตร

อธิษฐานธุดงค์ ณ ดินแดนพุทธภูมิ โดย Samanabinkao Iddhibhavo

มีเวลาเข้ามาชม เรื่อง อธิษฐานธุดงค์ ณ ดินแดนพุทธภูมิ 
เมื่อ Samanabinkao รับนิมนต์ คุณบัณฑิต ปิ่นมงคลกุล ไปออกเอเอสทีวี
เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
http://youtu.be/pt5yWjg6g00
540625 AUD ส บินก้าว ASTV ธรรมะจาริก ตอนที่ 1


http://youtu.be/NE_coq_HVYc
540625 AUD ส บินก้าว ASTV ธรรมะจาริก ตอนที่ 2

เกาะติดวิกฤตน้ำท่วม ปริมณฑล ..+*จาก อ.วังน้อย, ถึงประตูน้ำพระอินทร์ ถิ่นนิคมอุตสาหกรรมนวนคร แห่งเมืองอยุธยา
จนถึง รังสิต อีกหลากหลายคลอง ก็เจิ่งนองน้ำหลากท่วม กระแสเชี่ยวกราก หลากล้นเมืองปทุมธานี
ไม่เว้นนนทบุรี ก่อนคืบคลานถึงย่านดอนเมือง


สกู๊ป ชาวบ้านวังน้อยเดือดร้อนหนัก ทีมงาน FM TV เผยแพร่ 16-10-2554
น้ำใจพันธมิตร ถึง ผู้ประสบอุทกภัยภาคกลาง ..+


.
.
ขอบคุณภาพน้องควาย เพื่อนที่แสนดีของคนไทยมาทุกยุคทุกสมัย จากเฟสบุ๊คค่ะ...
.
.
.

หลายคนถามว่าน้ำท่วมขนาดนี้ กองทัพธรรม ไม่ออกมาช่วยประชาชนบ้างหรือ ? เลยเดือดร้อนต้องโทร ประสานงานถามคนนู้นคนนี้ ล่าสุดถามพี่ดินนา FMTV ได้ความว่า ... พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ บอกว่า จริง ๆ พวกเราก็อยากช่วยประชาชนในช่วงนี้ แต่ชุมชนชาวอโศก เช่นที่ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานีก็ท่วมสูง (หลายแห่งก็ต้องเฝ้าระวัง อย่างปฐมอโศก กับสันติอโศกนี่ได้ยินว่าจ่อ ๆ จะท่วมแล้ว ที่ลานนาอโศก ่จ.เชียงใหม่ท่วมอาทิตย์กว่าเริ่มลดระดับ ) และอุทกภัยครั้งนี้ก็กินพื้นที่กว้าง่ขวางหลายจังหวัด พวกเราไม่มีศักยภาพพอที่จะไปช่วยเหลือ ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่
.
.
.

เปี๊ยก ตายแน่ มุ่งมาจน พิธีกรชื่อดังรายการ ถึงสื่อ•ถึงคน สถานีโทรทัศน์ FMTV
.
พาไป สัมภาษณ์ทีมของพ่อครัวแม่ครัวพันธมิตรใจดีจากสงขลา กทม.และจังหวัดอื่น ๆ ที่ไปช่วยกันตั้งโรงครัวทำอาหารสดใหม่ แจกผู้ประสบภัยวันละ 4 พัน- 5 พันกล่อง
จนแม่ครัวไม่ได้พักผ่อน ล่าสุดเหลืออยู่ประมาณ 5 คนที่ยังยืนหยัดอยู่ช่วยทำ เพราะสงสารคนอดข้าว
(ข้อมูลล่าสุดวันนี้ 10-10-2554 จากที่ได้โทรสอบถาม คุณเล็ก ผู้ประสานงาน )