วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

"ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ (๒๖ มิ.ย.)" VDO Clipรายการ วิถีอาริยธรรม "ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ (๒๖ มิ.ย.๒๕๕๔)"
โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ที่เวทีชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest
เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ถ.พิษณุโลก ข้างทำเนียบรัฐบาล กทม.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น