วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

◘ รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง เดือนสิงหาคม 2554

คลิกที่ชื่อบล๊อค เพื่อชมคลิปทั้งหมด

๕ ส.ค.๒๕๕๔ 1 of 2

๕ ส.ค.๒๕๕๔ 2 of 2

รวมคลิป วิถีอาริยธรรม กรกฎาคม 2554


วิถีอาริยธรรม ๓ กค ๕๔ 1 of 2วิถีอาริยธรรม ๓ กค ๕๔ 2 of 2

คลิกที่ชื่อบล๊อค เพื่อชมคลิปทั้งหมด

◘ รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง เดือนมกราคม 2555
สงครามสังคมธรรมะการเมือง 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ (124.26 น.)สงครามสังคมธรรมการเมือง ที่สันติอโศก 
๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ (127.22 น.)


รวมคลิป "ว.บบบ" งานโพชฌังคาริยสัจจายุ ปี ๒๕๕๕ ช.๒ (ทำวัตรเช้า)ทำวัตรเช้างาน ว.บบบ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ (116.01 น.)ทำวัตรเช้า ว.บบบ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ (115.21 น.)
โดย พ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4828-0-0.html
ทำวัตรเช้างาน ว.บบบ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕
โดย พ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4821-0-0.htmlรวมคลิป "ว.บบบ" งานโพชฌังคาริยสัจจายุ ปี ๒๕๕๕ ช.๑ (ปฐมนิเทศ, ภาคค่ำ)


ปฐมนิเทศ ว.บบบ. ๗ มกราคม ๒๕๕๕ (123.53 น.)
โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ / ก่อนฉันปฐมนิเทศ ภาคบ่าย ๗ มกราคม ๒๕๕๕ (89.34 น.)
สม.กล้าข้ามฝัน, ส.เดินดิน ติกขวิโร

**--------------*----------------**--------------*----------------**--------------*----------------**

รวมคลิปรายการธรรมะภาคค่ำ


บำเพ็ญธรรมภาคค่ำ ว.บบบ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ (128.08 น.)
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4825-0-0.html
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4830-0-0.html (129.30 น.)บำเพ็ญธรรมภาคค่ำ ว.บบบ.พ่อท่านฯ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ (132.49 น.)
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4834-0-0.htmlบำเพ็ญธรรมภาคค่ำ ว.บบบ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ (127.58 น.)
โดย พ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์  
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4809-0-0.htmlบำเพ็ญธรรมภาคค่ำ ว.บบบ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ (135.0 น.)
โดย พ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์  
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4815-0-0.htmlบำเพ็ญธรรมภาคค่ำ ว.บบบ. ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ (124.23 น.)
โดยพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4813-0-0.html

◘ รวมคลิปรายการที่น่าสนใจจากงาน ว.บบบ.(โพชฌังคาริยสัจจายุ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๕)
ธรรมยาตรานาวนาบุญนิยม ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ (167.43 น.)


การวางผังขบวนเรือธรรมยาตรานาวาบุญนิยม เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ (60.09 น.)
โดยพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ ที่ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

◘ รวมคลิป วิถีอาริยธรรม ธันวาคม 2554

วิถีอาริยธรรม บ้านราชฯ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

วิถีอาริยธรรม ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔


http://www.boonniyom.net/vdoclip-4700-0-0.html
วิถีอาริยธรรม บ้านราช ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔


http://www.boonniyom.net/vdoclip-4681-0-0.html
วิถีอาริยธรรม (พูดเรื่อง วบบบ) สมณะเดินดิน ดำเนินรายการ
อาทิตย์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔