วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รวมคลิปงานเสวนา "มนุษยธรรม กับ สิทธิมนุษชน : กรณีศึกษา วีระ-ราตรี " 11-7-2555


รวมรวมคลิปจากงานเสวนา และเพลงที่แต่งเพื่อรำลึกถึง...

งานเสวนา "มนุษยธรรม กับ สิทธิมนุษชน : กรณีศึกษา วีระ-ราตรี "

เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ชั้น ๗ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรรษา
ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


ขอบคุณสัญญาณถ่ายทอดสด จากโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV .. http://www.fm-tv.tv/ และ http://chaoasoke.blogspot.com/p/blog-page.htmlhttp://youtu.be/yScHDABGJAE -คลิป 1 
เสวนาโต๊ะกลม "มนุษยธรรม กับ สิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษา วีระ - ราตรี" โดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางด้านการเมืองในคณะกรรมการสิทธิมนุษย­ชนแห่งชาติ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น ๗ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาโดย fmtv

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

♦ รวมคลิป เรียนอิสระฯ เดือนมิถุนายน 2555

คลิปย้อนหลังรายการเรียนอิสระ(ตามสำนึก) ท่านสามารถติดตามรับชมรายการนี้
ได้ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 18.00-20.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV
http://chaoasoke.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.fm-tv.tv/


คลิปที่นำเสนอในตอนนี้ เป็นคลิปรายการฯ 
ประจำวันที่ 2, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29 และ 30 มิ.ย.2555  
** หมายเหตุ ชาวอโศกมีการจัดงานสัมพุทธชยันตีฯ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า กทม. ตั้งแต่วันที่ 2-10 มิ.ย. 2555 ท่านสามารถคลิกไปชมคลิปพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ในช่วงงานนี้ ได้ที่นี่... 

○ รวมคลิป พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ / งานฉลองสัมพุทธชยันตี...


คลิปรายการ "เรียนอิสระฯ" โดยพ่อครูท่านสมณะโพธิรักษ์
ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า 2 มิถุนายน 2555 ถ่ายทอดสดโดย fmtv

ยังไม่มีบันทึกย่อฯ รายการเรียนอิสระ ประจำวันที่ ๒ มิ.ย.๒๕๕๕


คลิปรายการย้อนหลัง "เรียนอิสระฯ" ตอน.. "ถอดบทเรียนวัดความสำเร็จ"
โดยพ่อครู สมณะโพธิรักษ์/ อ.กฤษฏา ให้วัฒนานุกูล ร่วมดำเนินรายการ
ถ่ายทอดสดจาก ห้องกันเกรา fmtv สันติอโศก กทม. 11 มิถุนายน 2555 

http://on.fb.me/NTtzJN
บันทึกย่อฯ รายการเรียนอิสระ ประจำวันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕
โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรม


รวมคลิปงานตุ้มโฮมอีสานพลังงานทุ่งกุลา-พญาแถน 7-7-2555

ก่อนการจัดงานตุ้มโฮมอีสาน ฯ มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร ?  

http://youtu.be/qCTtP6NRnNE 
ช่วงบ่าย - เวทีวัฒนธรรม.. เทพแคนแดนอิสาน-สมบัติ สิมหล้า บรรเลงเพลงแคนกล่อมแดนกุลาร้องไห้ (instrument of isan) ในงานตุ้มโฮมอีสาน พลังงานทุ่งกุลาพญาแถน ถ่ายทอดสดจากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดย FMTV เมื่อวันที่ 7 กค.55