วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รวมบันทึกธรรมะพ่อครูฯ ส.โพธิรักษ์, คลิปเสียง, คลิปวิดิโอ - สิงหาคม ๒๕๕๘

รวมบันทึกธรรมะพ่อครูฯ ส.โพธิรักษ์, คลิปเสียง, คลิปวิดิโอ - สิงหาคม ๒๕๕๘


ภาพจาก กองทัพธรรม FP
ปี/เดือน/วัน/เรื่อง บันทึกธรรม mp3 VDO clip รายการ
580801 อย่าเชื่อมงคลตื่นข่าว http://www.boonniyom.net/?p=60764 http://bit.ly/1PbtvXZ https://youtu.be/xEP2iWevteo ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก อุบลฯ
580802 การเมืองเป็นเรื่องธรรมะ  http://www.boonniyom.net/?p=60786 http://bit.ly/1J1wYcC https://youtu.be/mDfKoiMiUxg วิถีอาริยธรรม/ ราชธานีอโศก (พ่อครู+ส.ฟ้าไท)
580803 ว.นบ.การศึกษาในวงจรอาริยะ http://www.boonniyom.net/?p=60818 http://bit.ly/1eY7ej9 https://youtu.be/LgiPRWIZG8Q ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580804 แบบ บวร และสัญญา ๑๐ http://www.boonniyom.net/?p=60897 http://bit.ly/1ITbCMH https://youtu.be/xSbi53aXGXc ธรรมาธรรมะฯ/ รธน. (พ่อครู+อ.เอนก)