วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รวมคลิป ชุมนุมแสดงมวลคือประชาธิปไตย 28-10-55 ชุด 3


รวม 9 คลิป ชุมนุมแสดงมวลคือประชาธิปไตย ชุดที่ 3
อาทิตย์  28 ต.ค.55 ณ สนามม้านางเลิ้งดนตรีกู้ชาติ ช่วงที่มีผู้คนหนาแน่นเต็มพรึบบนอัฒจรรย์สนามม้านางเลิ้ง T-News สัมภาษณ์โกตี๋ กรณีชุมนุมสนามม้าฯ