วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Soul of a Nation on BBC - คลิปในหลวง พระราชทานสัมภาษณ์นักข่าว B.B.C.


คลิปนี้ชื่อ Soul of a Nation on BBChttp://youtu.be/iI77M_4wJmQ
Soul Of A Nation with scripts in English and Translation
Soul Of A Nation ฉบับย่อความ พาวเวอร์พอยท์ พร้อมคำบรรยายและคำแปลเป็นไทย

จาก รายการสภาท่าพระอาทิตย์วันนี้ 12/5/2555  โดย อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ 
ได้ยินชื่อ Soul of a Nation  ก็เลยไปค้นหาในยูทูป แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาถอดคลิปออกมาดังนี้..
(ข่าวว่า เป็นคลิปที่นักข่าว B.B.C.เข้าเฝ้า ทูลขอพระราชทานสัมภาษณ์ในหลวงและพระราชีนี เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว)


BBC - พระองค์ทรงมองหน้าที่ของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ว่าคืออะไร ?
และทำไมพระองค์คิดว่าประเทศไทย ควรมีพระมหากษัตริย์ ?  

ในหลวง - ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะตอบได้ ข้าพเจ้าทำสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย 


BBC - พระองค์ทรงตระหนักไหมว่าประเทศไทยจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้
หากไม่มีพระมหากษัตริย์ ? ในหลวง - ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์ แต่หน้าที่ของข้าพเจ้า ไม่ใช่หน้าที่ของกษัตริย์ เป็นสิ่งยากที่จะระบุ ข้าพเจ้าเพียงแค่ทำสิ่งต่าง ๆ ที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ท่านถามข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้ามีแผนไหม ? ข้าพเจ้าไม่มีแผน ข้าพเจ้าแค่รู้ว่าข้าพเจ้าต้องทำอะไรแล้วก็ลงมือทำ ข้าพเจ้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้าง แต่มันจะต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทุกที่ ๆ พวกข้าพเจ้าไป ประชาชนจะให้ความสนใจ พวกเขาต้องการที่จะรู้จักพวกข้าพเจ้ามากขึ้น 

พระราชินี - กษัตริย์กับประชาชนมีความใกล้ชิดกันมาโดยตลอด ประชาชนมองกษัตริย์ว่าเป็นพ่อของแผ่นดิน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่มีชีวิตส่วนตัวมากนัก เพราะประชาชนเห็นเราเป็นพ่อและแม่ของแผ่นดิน 

ในหลวง - คำนิยามของความเป็นกษัตริย์นั้นเปลี่ยนไปตลอดเวลา ทวดของข้าพเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นนักปรัชญาที่เก่ง 

 ....

BBC - สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไทยคือพระแก้วมรกต เหล่าทหารจะต้องออกมากระทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนทุกปี นั่นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างทหาร รัฐบาลและศาสนา ผู้เข้าร่วมในพิธีเตือนให้พวกเราตระหนักถึงภัยคุกคามต่าง ๆ (ภาพพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยา ของเหล่าทหาร โดยมีในหลวงเป็นผู้กล่าวนำ)

คำสัตย์ปฏิญาณกล่าวว่า หากข้าพเจ้าไม่กระทำตามคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้ ขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไป 
ในอดีตกษัตริย์ไม่ต้องปฏิญาณตน แต่ปัจจุบันต้อง 


พระองค์ทรงเดินทางประมาณ 30,000 ไมล์ต่อปี
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเสด็จเยือนที่ต่าง ๆ นั้นมีสองประการ
 1. เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน 
 2. เพื่อให้ประชาชนทราบว่า พระองค์ทรงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งประชาชน 

ไม่เคยมีกษัตริย์องค์ใดเสด็จเยือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหลวงทรงใช้เวลาสิบปีแรกหลังขึ้นครองราชย์ เสด็จเยือนภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้นพระองค์ทรงได้เห็นและรับรู้ถึงปัญหาของประชาชน ทำให้พระองค์ทรงสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง  

ในหลวง - ประชาชนดีใจทุกครั้งที่ได้เจอพวกข้าพเจ้า พวกเขาต้องการทรบว่าชื่อหมู่บ้านของพวกเขานั้น ปรากฏอยู่บนแผนที่แล้ว
BBC - ผมเห็นพระองค์ทรงมีแผนที่ติดพระองค์ตลอดเวลาที่เสด็จเยือนพื้นที่ต่าง ๆ 
ในหลวง - ใช่ เพราะบางครั้ง ชื่อของหมู่บ้านยังไม่มีปรากฏบนแผนที่ ข้าพเจ้าก็จะเติมชื่อหมู่บ้านนั้นลงไป 


BBC - ในหลวงและพระราชินีทรงต้องรับแขกต่างประเทศ ทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดยได้ให้การสนับสนุนงานฝีมือ วัฒนธรรม และวัสดุพื้นเมืองของไทย พระราชินีทรงเสื้อผ้าที่ตัดเย็บโดยผ้าไหมไทย ในหลวงทรงออกแบบเขื่อน และคลองระบายน้ำต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง ในหลวงทรงมีความสามารถในหลาย ๆ ด้าน แต่พระองค์ทรงมีความสามารถพิเศษในด้านวิศวกรรม 

ในหลวงทรงถือวิทยุสื่อสารตลอดเวลา และบางครั้งก็ทรงบรรทมพร้อมวิทยุสื่อสารเหล่านั้น เพื่อพระองค์จะได้ทรงทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ณ ค่ายทหาร เหล่าทหารต่างเฝ้าคอยรับเสด็จตลอดทั้งวัน แต่ไม่มีกำลังพลคนใดเหนื่อยหรือบ่นเลย เพราะทุกคนถือว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดที่จะได้เห็นในหลวง 


BBC - พระองค์บอกได้ไหมว่า ทำไมมันถึงสำคัญที่จะต้องมาเยือนหน่วยทหารเช่นนี้ ?  

พระราชินี - ทหารมีภารกิจที่สำคัญในการดูแลและปกป้องแผ่นดินไทย อีกทั้งช่วยเหลือประชาชน พื้นที่นี้เรียกว่า พื้นที่อิสระ ทหารจะช่วยให้คำแนะนำประชาชน เกี่ยวกับการเกษตรและการดูแลครอบครัว ทหารไม่ได้สู้รบด้วยอาวุธเสมอไป ภารกิจของพวกเขา รวมถึงการดูแลทุกข์สุขของประชาชน ในความเป็นจริง ทหารได้สามารถเอาชนะใจของประชาชนได้แล้ว นั่นคือการกระทำที่ถูกต้อง 


BBC - ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน ในหลวงทรงใช้เวลา 5 ถึง 6 ชั่วโมงภายในห้องทรงงานตามลำพัง (ภาพภายในห้องทรงงานของในหลวง) รอบล้อมไปด้วยเครื่องพิมพ์ วิทยุ และเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ พระองค์ทรงสรุปงานในแต่ละวันด้วยพระองค์เอง รวมทั้งวางแผนสำหรับการเดินทางในวันรุ่งขึ้นด้วย 


BBC - พระองค์บอกได้ไหมว่า พระองค์ทรงทำอะไรกับแผนที่ ? 

ในหลวง - ข้าพเจ้าทำเครื่องหมายว่าพื้นที่ใดจะสามารถสร้างเขื่อนหรือที่กักเก็บน้ำได้ แล้วข้าพเจ้าก็จะส่งวิศวกรเข้าไปสำรวจพื้นที่ 


BBC - ทำไมพระองค์ทรงมีเครื่องมือสื่อสารเหล่านี้ ?
ในหลวง - ไว้ติดต่อสื่อสาร 

BBC - คล้าย ๆ กับเครือข่ายการข่าวใช่ไหม ? 

ในหลวง - ไม่ถึงกับเครือข่ายการข่าว แต่พวกมันมีประโยชน์ในการติดตามข่าวสาร เพราะหากมีข่าวภัยพิบัติ เราก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีความรวดเร็วถือเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง หลาย ๆ เรื่องก็ไม่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า เช่นคดีฆาตกรรม หรือการจับกุมผู้ค้าเฮโรอีนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

BBC - เวลาพระองค์ประทับอยู่ในห้องทำงานตามลำพัง เป็นเพราะพระองค์ทรงชอบอยู่คนเดียว หรือพระองค์ทรงต้องการเวลาส่วนตัว ? 

ในหลวง - ข้าพเจ้าไม่ได้ชอบอยู่คนเดียว แต่ข้าพเจ้ามีงานต้องทำ การอยู่คนเดียวทำให้ข้าพเจ้ามีสมาธิและมีสติในการทำงาน เป็นการเตรียมตัวเอง ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเจอ โดยการศึกษาแผนที่ ทำให้ข้าพเจ้ามีข้อมูลในสิ่งที่ข้าพเจ้าจะทำ 


BBC - พระราชินีทรงได้รับรางวัลจากองค์การอาหารและการเกษตร ? 

พระราชีนี - ข้าพเจ้าไม่ได้แค่อยากที่จะเข้าไปเยี่ยมเยือนเท่านั้น เราต้องทำดีกว่านั้น ต้องช่วยรัฐบาลในการสนับสนุนและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน เพราะเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา การเยี่ยมเยือนโดยประมุขของประเทศจึงไม่เกิดประโยชน์ หากเราไม่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ก็ถือว่าเราไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นประมุข  

BBC- พระบรมวงศานุวงศ์ทรงใช้เฮลิคอปเตอร์ ในการเสด็จเยือนพื้นที่ทุรกันดาร และได้ทรงช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ การทรงงานกับประชาชนทำให้พระองค์ทรงตกอยู่ในอันตราย 

...

BBC- ชายไทยส่วนใหญ่จะบวชเป็นพระ (รวมถึงพระมหากษัตริย์) ระยะเวลาของการบวชประมาณสามเดือน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ในหลวงตรัสว่า "ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติและเป็นหนึ่งในศาสนาที่ดีที่สุดในโลก ศาสนาพุทธสอนให้คนเป็นคนดี "  ตอนที่ในหลวงออกผนวช ท่านทรงทำตามคำสอนและออกบิณฑบาตรตามปกติ


BBC- ในฐานะจอมทัพไทย พระองค์ทรงปฏิบัติตามคำสอนของพุทธศาสนา
ที่ห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างไร ?

ในหลวง - เวลาทหารถือปืน เขามักมุ่งที่จะยิ่งศัตรู แต่ถ้าทหารถือปืนเพื่อปกป้องประเทศชาติ ไม่ถือว่าเขากระทำผิดต่อคำสอนของศาสนา ถ้าศัตรูมาถึงทหารก็ต้องยิง เพราะมีเจตนาที่จะปกป้องศาสนาและประเทศชาติ 

พระราชินี - ความรักและความเมตตากรุณาเป็นสิ่งที่ควรให้แก่ผู้อื่น นั่นคือเหตุผลที่เราสามารถทำงานได้ปีแล้วปีเล่าโดยไม่เจ็บป่วย แต่เราทราบดีว่า เมื่อถึงเวลาที่ต้องตาย ไม่มีใครหนีความตายได้


---------------------------------------------------------------------------
ติดตามตอนใหม่ล่าสุด อัพเมื่อ 16-5-2555

Soul of a Nation 2 คลิป(ยาว)ในหลวง พระราชทานสัมภาษณ์ นักข่าว BBC 
... ตามไปหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่..3 ความคิดเห็น:

 1. ถอดความภาษาอังกฤษ และ คำแปลภาษาไทย Soul Of A Nation (ฉบับย่อความ)
  https://www.youtube.com/watch?v=iI77M_4wJmQ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณค่ะ นำมาเรียงไว้ข้างบนเป็นคลิปที่ 2 แล้วค่ะ..

  ตอบลบ
 3. ช่วยนำไปแก้นิดนึงนะครับ
  คือking Mongkutที่ในคลิปพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
  เพราะเวลาฝรั่งเรียกพระนามของในหลวงของไทย
  จะใช้ชื่อจริงของในหลวงเช่น
  ร.5เรียกว่า king chulalongkorn
  โดยร.6จะถูกเรียกว่า king Vajiravudh นะครับ

  ตอบลบ