วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รวมเพลงเก่า ครูรัก รักพงษ์ (จากภาพยนต์เรื่อง โทน)ขอบคุณภาพใบปิดหนังเก่า จากอินเตอร์เนต
ภาพยนต์ โทน ฉายในปี พ.ศ.2513 คลิกอ่านเรื่องประกอบได้ที่นี่.. 

คลิกชมตัวอย่างภาพยนต์ "โทน" และฟังเพลงออนไลน์ ทั้ง 7 เพลงได้จากด้านล่างค่ะ..

รวมคลิป เรียนอิสระ / พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ - ม.ค.- ก.พ.2555


http://www.boonniyom.net/vdoclip-4908-0-0.html
เรียนอิสระ(ตามสำนึก) ครั้งที่1 ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ (119.04 น.)


http://www.boonniyom.net/vdoclip-4910-0-0.html
เรียนอิสระ(ตามสำนึก) ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
(131.29 น.)

เรียนอิสระตามสำนึก(เทิดภูมิไท ใจดี) ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (122.23 น.)

พ่อครูอารัมภนิเทศ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (86.46 น.)


http://www.boonniyom.net/vdoclip-4952-0-0.html
กฎหมายกับการหมดวาระของ กกต โดยคุณบวร ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (95.37 น.)


http://www.boonniyom.net/vdoclip-4959-0-0.html
เรียนอิสระ(ตามสำนึก)ภาคค่ำ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (185.15 น.)

เรียนอิสระ(ตามสำนึก)-กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (127.17 น.)

เรียนอิสระ (ตามสำนึก)-ไพศาล พืชมงคล ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (123.01 น.)


http://www.boonniyom.net/vdoclip-5009-0-0.html
เรียนอิสระ (ตามสำนึก)-กฤษฎา วีดิโอคอนเฟอเร๊นท์ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


http://www.boonniyom.net/vdoclip-5013-0-0.html
เรียนอิสระตามสำนึก บ้านราช ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


เรียนอิสระ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕