วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

◘ รวมคลิป วิถีอาริยธรรม มีนาคม 2553ธรรมเพื่อประชาชน 13สยามไทย ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ (View : 287)


วิถีอาริยธรรม ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ (View : 189)http://www.boonniyom.net/vdoclip-756-0-0.html
วิถีอาริยธรรม ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ (View : 211)http://www.boonniyom.net/vdoclip-725-0-0.html
วิถีอาริยธรรม ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ (View : 313)วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

◘ รวมคลิป วิถีอาริยธรรม กุมภาพันธ์ 2553

วิถีอาริยธรรม ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓http://www.boonniyom.net/vdoclip-617-0-0.html
วิถีอาริยธรรม ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ http://www.boonniyom.net/vdoclip-550-0-0.html
วิถีอาริยธรรม ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓◘ รวมคลิป วิถีอาริยธรรม มกราคม 2553

วิถีอาริยธรรม ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓

วิถีอาริยธรรม ๒๔ มกราคม ๒๕๕๓


http://www.boonniyom.net/vdoclip-375-0-0.html
วิถีอาริยธรรม ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓http://www.boonniyom.net/vdoclip-292-0-0.html
วิถีอาริยธรรม ๑๐ มกราคม ๒๕๕๓

วิถีอาริยธรรม บ้านราช ๓ มกราคม ๒๕๕๓

รวมคลิป "วิถีอาริยธรรม" ปี 2552
วิถีอาริยธรรม ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒

◘ รวมคลิป วิถีอาริยธรรม ธันวาคม 2554วิถีอาริยธรรม บ้านราช ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

วิถีอาริยธรรม(พูดเรื่อง วบบบ) สมณะเดินดิน ดำเนินรายการ