วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2554

◘ รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง เดือนธันวาคม 2554http://www.boonniyom.net/vdoclip-4759-0-0.html
เทศน์ก่อนฉันที่ปฐมอโศก541219 ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4756-0-0.html
สงครามสังคมธรรมการเมือง ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔สงครามสังคมธรรมการเมือง ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔


สงครามสังคมธรรมการเมือง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๔http://www.boonniyom.net/vdoclip-4733-0-0.html
สงครามสังคมธรรมการเมือง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔http://www.boonniyom.net/vdoclip-4725-0-0.html
สงครามสังคมธรรมการเมือง ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔


พ่อท่านเทศน์ก่อนฉันวัดป่าติ้ว จ.ยโสธร ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

สงครามสังคมธรรมการเมือง ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔


http://www.boonniyom.net/vdoclip-4695-0-0.html
สงครามสังคมธรรมการเมือง ราชธานี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔


http://www.boonniyom.net/vdoclip-4696-0-0.html
พ่อท่านเทศน์ก่อนฉันงานบุญลอมข้าว จากศีรษะอโศก ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

สงครามสังคมธรรมการเมือง ที่บ้านราช ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

สงครามสังคมธรรมการเมือง ๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

สงครามสังคมธรรมการเมือง ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
โครงการอบรมบัณฑิตาราม (ว.บบบ.) รุ่นที่ ๑ ติดตามรายละเอียดที่นี่..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น