วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เทศน์กัณฑ์พิเศษ ปี ๒๕๕๔


พ่อท่านเทศน์ก่อนฉันวัดป่าติ้ว จ.ยโสธร ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔http://www.boonniyom.net/vdoclip-4696-0-0.html
พ่อท่านก่อนฉันงานบุญลอมข้าว จากศีรษะอโศก ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔


พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เทศน์งานศพป้าส้มจีน พรหมพิทักษ์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

◘ รวมคลิป วิถีอาริยธรรม พฤศจิกายน 2554http://www.boonniyom.net/vdoclip-4645-0-0.html
วิถีอริยธรรม(เรื่อง สูญ) สมณะเดินดิน ดำเนินรายการ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4607-0-0.html
วิถีอาริยธรรม-(สมณะโพธิรักษ์และสมณะเพาะพุทธ) ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554