วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

◘ รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง เดือนพฤศจิกายน 2554http://www.boonniyom.net/vdoclip-4660-0-0.html
สงครามสังคมสังคมธรรมะการเมือง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


http://www.boonniyom.net/vdoclip-4654-0-0.html
สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สงครามสังคมธรรมะการเมือง ที่สันติอโศก ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สงคราม สังคม ธรรมะการเมือง ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สงครามสังคมธรรมการเมือง ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

http://www.boonniyom.net/vdoclip-4592-0-0.html
สงครามสังคมธรรมะการเมืองที่สันติอโศก ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


http://www.boonniyom.net/vdoclip-4586-0-0.html
สงครามสังคมธรรมการเมือง ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สงครามสังคมธรรมการเมือง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 http://www.boonniyom.net/vdoclip-4572-0-0.html
สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

พ่อท่านฯ อธิบายภาพศิลปะแห่งสังคมยุคนี้ คือภาพ 5 หัวสัตว์ (อย่าปล่อยสัตว์เข้าสภา) ที่ ด.ช.ดูดี ถือมาโชว์ ว่าเป็นงานศิลปะชั้นเอก (Masterpiece) ที่แม้คนไม่ได้เรียนศิลปะมา ก็สามารถเข้าใจความหมายของภาพนี้ได้ โดยไม่ยากลำบาก สะท้อนสภาพการเมืองไทยในสมัยปัจจุบัน (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, รัฐบาลนางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่มีแต่นักการเมืองที่มีร่างกายเป็นคน แต่หัวใจเป็นสัตว์เดรัจฉานหลายชนิด การต่อสู้ของภาคประชาชนฝ่ายพันธมิตรร่วมกับชาวกองทัพธรรม ได้นำภาพนี้ไปใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง Vote No  หรือให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กาช่อง ไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือกาไม่เลือกใครเป็น สส. เพื่อเป็นการไม่ปล่อยสัตว์เดรัจฉานทางการเมือง เข้าสู่สภา แล้วใช้อำนาจในทางที่ผิดบริหารประเทศ ทำให้บ้านเมืองสู่หายนะวิบัติ ล่มจม เพราะมีแต่นักการเมืองที่โกงกินคอรัปชั่น ไม่ทำประโยชน์ให้ประชาชนเลย แต่กลับหาทุกช่องทางแสวงหาผลประโยชน์เข้าสู่ตัวเอง

ช่วงตอบประเด็น  
  • วัดไม่ใช่โรงเตี๊ยม หมายความว่าอย่างไร ?
  • ที่มาของ เพลงผู้แพ้, เพลงผกาดั่งนารี แต่งสมัยยังเป็นวัยรุ่น, เพลงฟ้าต่ำแผ่นดินสูง แต่งประกอบภาพยนต์เรื่อง โทน ซี่งแต่ละเพลงแต่งสมัยยังเป็นฆราวาสในนาม รัก รักพงษ์
  • ข้อติงเตือน การดูทีวีของชาวอโศกในยุคสมัยปัจจุบัน ที่ย่อหย่อน ไม่สำรวมระวังในศีล, หลักการชมโทรทัศน์ของชาวอโศกในยุคแรกเป็นอย่างไร ? ( หลักการดูหนังดูละคร ๑. เกิดอาริยญาณ (เห็นทุกข์)  ๒. ทำการปฏิบัติ (สู้กับผัสสะ)  ๓. อัดพลังกุศล (ซาบซึ้งในคุณความดี)  ๔. ฝีกฝนโลกวิทู เพิ่มพหูสูต (รู้เท่าทันโลกกว้าง) 
    (จาก น.๓๙ หนังสือ อโศก สรรค่าสร้างคน หลักปฏิบัติของชาวอโศก)http://www.boonniyom.net/vdoclip-4564-0-0.html
 สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 


http://www.boonniyom.net/vdoclip-4554-0-0.html
 สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

http://www.boonniyom.net/vdoclip-4545-0-0.html
 สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

 สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 


 สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 


http://www.boonniyom.net/vdoclip-4521-0-0.html
สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4497-0-0.html
สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


http://www.boonniyom.net/vdoclip-4480-0-0.html
สงครามสังคมธรรมการเมือง-ครั้งสุดท้ายก่อนย้ายมาปกติ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔http://www.boonniyom.net/vdoclip-4463-0-0.html
สงครามสังคมธรรมะการเมือง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น