วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รวมสกู๊ป กองทัพธรรมซับขวัญผู้ประสบภัยน้ำท่วม เดือนพฤจิกายน 2554

สกู๊ปโรงบุญจากศูนย์ทุ่งสองห้อง ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ซับขวัญฯ (สุเมธ พรหมรักษา หนึ่งในธรรม สมณะลือคม เด็ก สสภ สมณะฟ้าไท ดำเนินรายการ) 
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4646-0-0.html
ซับขวัญฯ(พรตะวัน ครูติ่ง เงียบง่าย พองาม ดำเนินรายการ)
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕


รวมสกู๊ป กองทัพธรรมซับขวัญผู้ประสบภัยน้ำท่วม เดือนตุลาคม 2554

1111

2222

3333