วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

○ รวมคลิปพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ตลอดงานพุทธา'๓๖ ศาลีอโศก


จำนวน ๙ คลิป ที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ 
แสดงธรรม ตลอดงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฎิหาริย์ ครั้งที่ ๓๖ 
วันที่ ๔ - ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ พุทธสถานศาลีอโศก ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

---------------------------

http://www.boonniyom.net/vdoclip-5191-0-0.html
ทำวัตรเช้า ถ้าไม่ออกรบจะไม่พบสัจจะ (111.39 น.)
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕

รายการ ตอบปัญหาเพิ่มญาณปัญญา ตอนที่ ๒ (134.03 น.)
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕


วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

○ รวมคลิปงานพุทธาภิเษกฯ '๓๖ 4-5/3/2555 ศาลีอโศก

จำนวน ๘ คลิป..


http://www.boonniyom.net/vdoclip-5134-0-0.html
รายการภาคค่ำ สดจากศาลีอโศก ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ (108.20 น.)
ต้นแบบแห่งอารยะธรรม(จากอินเดีย) โดย อ.รัศมี กฤษณมิน,
คุณไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก และ คุณหน่อง


http://www.boonniyom.net/vdoclip-5133-0-0.html
รายการภาคบ่าย เผยภาพลับของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์สด จากศาลีอโศก ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ (156.59 น.)
โดย สมณะเดินดิน ติกขวิโร, สมณะดินไท ธานิโย

ทำวัตรเช้า ถ้าไม่ออกรบถึงจะพบสัจจะ (126.02 น.)
โดย
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์  ๕ มีนาคม ๒๕๕๕

○ รวมคลิปงานพุทธาภิเษกฯ '๓๕ ชุมชนไทยคู่ฟ้าดินจะมีคลิปตลอดงานมาเผยแพร่อีกในภายหลัง โปรดกลับมาติดตามชมคราวหน้าhttp://www.boonniyom.net/vdoclip-2851-0-0.html
รายการภาคค่ำ คนอึด ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔http://www.boonniyom.net/vdoclip-2848-0-0.html
รายการภาคบ่าย ปฐมนิเทศ สเดินดิน ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔


http://www.boonniyom.net/vdoclip-2844-0-0.html
แสดงธรรมเปิดงานพุทธาฯ+พ่อท่านฯ นำสมาทานศีล ๘ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔