วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555

○ รวมคลิปงานพุทธาภิเษกฯ '๓๖ 4-5/3/2555 ศาลีอโศก

จำนวน ๘ คลิป..


http://www.boonniyom.net/vdoclip-5134-0-0.html
รายการภาคค่ำ สดจากศาลีอโศก ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ (108.20 น.)
ต้นแบบแห่งอารยะธรรม(จากอินเดีย) โดย อ.รัศมี กฤษณมิน,
คุณไม้ร่ม ธรรมชาติอโศก และ คุณหน่อง


http://www.boonniyom.net/vdoclip-5133-0-0.html
รายการภาคบ่าย เผยภาพลับของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์สด จากศาลีอโศก ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ (156.59 น.)
โดย สมณะเดินดิน ติกขวิโร, สมณะดินไท ธานิโย

ทำวัตรเช้า ถ้าไม่ออกรบถึงจะพบสัจจะ (126.02 น.)
โดย
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์  ๕ มีนาคม ๒๕๕๕


http://www.boonniyom.net/vdoclip-5150-0-0.html
สัมภาษณ์ปฏิบัติกรชุด เพื่อมนุษยชาติ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ (77.0 น.) ช่วงที่ 2
(จากเหตุการณ์ ไปซับขวัญผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2554)


http://www.boonniyom.net/vdoclip-5145-0-0.html
พุทธาฯ_ธรรมะกระดานดำ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕
โดยสิกขมาตุกล้าข้ามฝัน


http://www.boonniyom.net/vdoclip-5135-0-0.html
รายการภาคบ่าย ปฐมนิเทศ งานพุทธาฯ ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ (103.03 น.)
โดย สมณะเสียงศีล ชาตวโร, สมณะ-สิกขมาตุ ที่ได้มีโอกาสไปเยือนประเทศอินเดีย
เห็นความเรียบง่าย, ปราณีตประหยัด, ความดีงามใด ๆ จากอินเดียที่ควรนำมา
ปรับประยุกต์ใช้กับชาวอโศกhttp://www.boonniyom.net/vdoclip-5136-0-0.html
รายการธรรมะก่อนฉัน ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ (79.50 น.)
กรณีศึกษาของชาวอโศก(กรณี ท่าน ส.ร้อยดาว ปัญญาวุฑโธ)
โดย
สมณะบินบน ถิรจิตโต และ สมณะซาบซึ้ง สิริเตโช


พิธีเปิดงาน พุทธาภิเศก พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
นำกล่าว ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ (118.29 น.)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น