วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

○ รวมคลิปพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ตลอดงานพุทธา'๓๖ ศาลีอโศก


จำนวน ๙ คลิป ที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ 
แสดงธรรม ตลอดงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฎิหาริย์ ครั้งที่ ๓๖ 
วันที่ ๔ - ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ พุทธสถานศาลีอโศก ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 

---------------------------

http://www.boonniyom.net/vdoclip-5191-0-0.html
ทำวัตรเช้า ถ้าไม่ออกรบจะไม่พบสัจจะ (111.39 น.)
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕

รายการ ตอบปัญหาเพิ่มญาณปัญญา ตอนที่ ๒ (134.03 น.)
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕
รายการ ตอบปัญหาเพิ่มญาณปัญญา ตอนที่ ๑ (122.13 น.)
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕

http://www.boonniyom.net/vdoclip-5162-0-0.html
ทำวัตรเช้า ถ้าไม่ออกรบจะไม่พบสัจจะ (110.01 น.)
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕

http://www.boonniyom.net/vdoclip-5181-0-0.html
ทำวัตรเช้า ถ้าไม่ออกรบจะไม่พบสัจจะ (109.24 น.)
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕รายการภาคค่ำ เทศน์กัณฑ์พิเศษ เนื่องในวันมาฆะบูชา (120.37 น.)
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕

http://www.boonniyom.net/vdoclip-5152-0-0.html
ทำวัตรเช้า ถ้าไม่ออกรบจะไม่พบสัจจะธรรม (105.13 น.)
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕

http://www.boonniyom.net/vdoclip-5148-0-0.html
ทำวัตรเช้า ถ้าไม่ออกรบถึงจะพบสัจจะ (126.02 น.)
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์  ๕ มีนาคม ๒๕๕๕

http://www.boonniyom.net/vdoclip-5132-0-0.html
พิธีเปิดงาน พุทธาภิเษกฯ โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
นำกล่าว ๔ มีนาคม ๒๕๕๕ (118.29 น.)
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น