วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

○ รวมคลิปงานพุทธาภิเษกฯ '๓๖ 6-7/3/2555 ศาลีอโศก
รวมจำนวน ๕ คลิปhttp://www.boonniyom.net/vdoclip-5179-0-0.html
รายการธรรมก่อนฉัน ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ (93.08 น.) 
เรื่อง" ช่วยคนให้ไป"ช่วยคน" " 
โดยสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ และสมณะแก่นหล้า วัฑฒโน


http://www.boonniyom.net/vdoclip-5166-0-0.html
รายการภาคค่ำ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ (120.16 น.)
เรื่อง " เจาะใจบรรดาบัณฑิตบุญนิยม " 
โดยท่านสมณะฟ้าไท สมชาติโก
ผู้ร่วมรายการ คุณก้อนดิน นาวาบุญนิยม, ครูตุ๊-ฝั่งดาว,
คุณกล้าธรรม มารยาท, คุณนฤมล แก้วทอง,
นายสุดภูไพร หวังภูกลาง, ด.ญ.แก้วกลั่นพร ยันเขว้า
และคุณใบฟ้า ธัมทะมาลา
http://www.boonniyom.net/vdoclip-5178-0-0.html
ธรรมะก่อนฉัน ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ (62.47 น.)
"ตามรอยโพธิสัตว์" (ไอสไตล์-คานธี-สมณะโพธิรักษ์)
 ดำเนินรายการโดยสมณะเดินดิน ติกขวิโร


http://www.boonniyom.net/vdoclip-5171-0-0.html
ธรรมะกระดานดำ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ (64.02 น.)
โดย สมณะฟ้าไท สมชาติโก


http://www.boonniyom.net/vdoclip-5170-0-0.html
สกู๊ป ขยะเป็นศูนย์_อ.รัศมี ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ (07.04 น.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น