วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

รวมลิงค์รายการ ธรรมะรับอรุณ ประจำเดือน กันยายน 2555

กราบขอบพระคุณภาพพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ จากเฟสบุ๊คท่านสมณะชนะผี สิ้นป่าโลกีย์

ท่านสามารถ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ 03.30 น. และติดตามรับชมรายการธรรมะรับอรุณ ได้ทุกวัน เวลา 04.00-06.00 น. ทางโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV หรือที่ http://www.boonniyom.com/

http://www.fm-tv.tv/,  
http://chaoasoke.blogspot.com/p/blog-page.html