วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556

รวมลิงค์บันทึกธรรมพ่อครู-งานพุทธาภิเษก ครั้งที่ 37


  รวมบันทึกธรรมประกอบคลิปรายการ 

ทำวัตรเช้า งานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๓๗ เรื่อง ธรรมที่เป็นพุทธ 
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ณ พุทธสถานศาลีอโศก จ.นครสวรรค์
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ -วันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ธรรมะกัณฑ์พิเศษ งานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๓๗ 
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์


พ่อครูฯ ภาคบ่าย ตอบปัญหา(ละ)ดับชาติ ภาพโดย chaba2550