วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

◘ รวมคลิป "ธรรมะรับอรุณ" วิชชา๙ ปี 2528
รายการ
ธรรมรับอรุณ หัวข้อบรรยายธรรม " วิชชา ๙ " 
โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ณ พุทธสถาน ศาลีอโศก จ.นครสวรรค์ 
วันที่ 6-11 เมษายน 2528


http://www.boonniyom.net/vdoclip-261-0-0.html
ธรรมรับอรุณ วิชชา๙ ที่ ศาลีอโศก 11-04-28http://www.boonniyom.net/vdoclip-260-0-0.html
ธรรมรับอรุณ วิชชา๙ ที่ ศาลีอโศก 10-04-28


ธรรมรับอรุณ วิชชา๙ ที่ ศาลีอโศก 09-04-28

ธรรมรับอรุณ วิชชา๙ ที่ ศาลีอโศก 08-04-28http://www.boonniyom.net/vdoclip-258-0-0.html
ธรรมรับอรุณ วิชชา๙ ที่ ศาลีอโศก 07-04-28http://www.boonniyom.net/vdoclip-251-0-0.html
ธรรมรับอรุณ วิชชา๙ ที่ ศาลีอโศก 06-04-28