วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

♥ ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say & แผ่นดินของเรา

 ขอบคุณคลิปบันทึกการแสดงสด อันแสนงดงาม.. 

เพลงพระราชนิพนธ์  - Oh I Say -

    Oh let me say, just to say, What I'll say.
    Or do you say, just to say, What you'll say.

    Oh let us say, Just to say, What we'll say.
    Now what'll we say? Just something to be gay,
    To chase the trouble and the cares of the day away.
    Let us all sing the song, we want to be happy today.
    Happiness comes only once in a lifetime.
    We do not know whence we come, where we go.

                                     
    So here goes.                

    Now let me say, just to say, What I'll say.
    And do you say, just to say, What you'll say
    Let us all sing the song, we want to be happy today.

    เพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่ ๒๑ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๔๙๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ หม่อมราชวงศ์ เสนีย์ ปราโมช ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ แล้วพระราชทานให้นำออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สโมสรสวนสราญรมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๘ เพลงพระราชนิพนธ์นี้ไม่มีคำร้องภาษาไทย..
(ที่มา..http://royalmusic.panyathai.or.th/wiki/index.php/Oh_I_say)

-----------------------------------+-/๙->
และ - เพลง แผ่นดินของเรา -

    ถึงอยู่แคว้นใด    ไม่สุขสำราญ   
เหมือนอยู่บ้านเรา
    ชื่นฉ่ำค่ำเช้าสุขทวี 
    ทรัพย์จากผืนดิน
    สินจากนที
    มีสิทธิ์เสรี
    สันติครองเมือง 
                                               
    เรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์    ไร่นาสดใสใต้ฟ้าเรือง
โบราณสถานส่งนามประเทือง
  
เกียรติเมืองไทยขจรไปทั่วแดนไกล
                                             
    รักชาติของเรา
    ไว้เถิดผองไทย    
    ผืนแผ่นแหลมทอง    รวมพี่รวมน้องด้วยกัน
   รักเกียรติรักวงศ์    เสริมส่งสัมพันธ์ 
   ทูนเทิดเมืองไทยนั้น
    ให้ยืนยง ...

           เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓๔ ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ในโอกาสที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนท์ สหราชอาณาจักร เสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ ตามทำนองที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ ๑๖ ห้องเพลง นำออกบรรเลงครั้งแรก ณ ศาลาผกาภิรมย์ สวนจิตรลดา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๖ สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำริว่า ท่วงทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ Alexandra ไพเราะ และน่าจะใส่ คำร้องภาษาไทยได้ จึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระบรมราชานุญาตให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ประพันธ์ คำร้องภาษาไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาเห็นว่า เพลงพระราชนิพนธ์ Alexandra นี้มีเพียง ๑๖ ห้องเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพิ่มเติมโดยมีท่อนกลาง และท่อนท้าย จนครบ ๓๒ ห้องเพลง 
(ที่มา http://web.ku.ac.th/king72/2530/alexandra.html)

-----------------------------------+-/๙->


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น