วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

○ รวมคลิปงานพุทธาภิเษกฯ '๓๖ 8-10/3/2555 ศาลีอโศก

จำนวน ๗ คลิปธรรมะกระดานดำ โดย ส.ลือคม, ส.ดวงดี 
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ( 73.58 น.) 

รายการภาคค่ำ(หนึ่งในโลก) ดำเนินรายการโดย ส.แก่นหล้า วัฑฒโน 
๘ มีนาคม ๒๕๕๕ (122.58 น.)

ปฏิบัติกร 
คุณแหม่ม-เสาวรส (วันทนี ลมพัทยา)โปรตีนพลังลั่น,
คุณสมเด็จ กองบุญ เกษตรกรผู้พลิกชีวิตสิ้นหวังจากหนี้ท่วม 
ด้วยการทำวนเกษตรแบบพอเพียง ตามแบบของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม

ตาลำพัน(สวนสุข) ชะเอม ปราชญ์วัย 70 ปี 
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลูกผักพื้นบ้านและผักหวานป่า แห่งทุ่งศาลี

คุณปีกฟ้า เภาประเสริฐ ผรช.ชมร.(ผู้รับใช้ แห่งร้านชมรมมังสวิรัติ) สาขา จ.เชียงใหม่ 
กับการประกาศบุญนิยมอาหารมังสวิรัติราคา 0 บาท ก็ทานได้

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

○ รวมคลิปงานพุทธาภิเษกฯ '๓๖ 6-7/3/2555 ศาลีอโศก
รวมจำนวน ๕ คลิปhttp://www.boonniyom.net/vdoclip-5179-0-0.html
รายการธรรมก่อนฉัน ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ (93.08 น.) 
เรื่อง" ช่วยคนให้ไป"ช่วยคน" " 
โดยสมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ และสมณะแก่นหล้า วัฑฒโน


http://www.boonniyom.net/vdoclip-5166-0-0.html
รายการภาคค่ำ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ (120.16 น.)
เรื่อง " เจาะใจบรรดาบัณฑิตบุญนิยม " 
โดยท่านสมณะฟ้าไท สมชาติโก
ผู้ร่วมรายการ คุณก้อนดิน นาวาบุญนิยม, ครูตุ๊-ฝั่งดาว,
คุณกล้าธรรม มารยาท, คุณนฤมล แก้วทอง,
นายสุดภูไพร หวังภูกลาง, ด.ญ.แก้วกลั่นพร ยันเขว้า
และคุณใบฟ้า ธัมทะมาลา