วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556

รวมลิงค์ย่อ บันทึกธรรมพ่อครู ปี ๒๕๕๖


  (สำหรับสมาชิก facebook คลิกที่นี่.. http://on.fb.me/147KfvG )
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖

- จากงานปลุกเสกฯ' ๓๗ (๖-๑๒ เม.ย.๒๕๕๖) / ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี 
 • 560409 "ตอบกันด้วยวิญญาณพุทธ" ตอน ๓ .. http://bit.ly/10RYZtx
 • 560408 "ตอบกันด้วยวิญญาณพุทธ" ตอน ๒ .. http://bit.ly/10OYTR1  
 • 560407 โอวาทพ่อครูฯ พิธีแจกเข็มตราพระธรรม ว.บบบ. เข็ม ๒ รุ่น ๑ .. http://bit.ly/10OXOsx 
 • 560407 "ตอบกันด้วยวิญญาณพุทธ"ตอน ๑ .. http://bit.ly/10CzCMJ 
 • 560406 พ่อครูฯ เทศน์เปิดงาน-พาปฏิญาณศีล ๘ งานปลุกเสกฯ' ๓๗ .. http://bit.ly/Zpwyqm 

 • 560405 แสงอรุณไม่มาอนัตตาไม่มี .. http://bit.ly/16CyYB1 
 • 560404 ตัวตนอวิชชาต้องละตัวตนอรหัตตาต้องอาศัย .. http://bit.ly/10Bs4XB
 • 560402 ฌานพุทธว่างจากโลกีย์ฌานฤาษีว่างจากความจริง .. http://bit.ly/14D0obx 
 • 560401 หมดสุขคือหมดทุกข์วิเศษสุดคือสว่าง (อรูปฌานตรวจวิญญาณขั้นอนุสัย) .. http://bit.ly/17bFUq2
 • 560401 พ่อครูฯ ขอบุญโฮมบ้านราชฯและศีรษะฯ  .. http://bit.ly/10wCbNi

ภาพจากงานพุทธาภิเษก ครั้งที่ ๓๗ ณ ศาลีอโศก 24 ก.พ.-2 มี.ค.2556 ภาพโดย chaba2550 
-----------------------------------------------------------------------------------

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖

 • 560331 โอวาทพ่อครูประชุมตลาดอาริยะ-ตลาดน้ำ "คืนชีวิตแม่มูน" .. http://bit.ly/10nlaI2
 • 560331 เมื่อ FMTV จะถูกปิด .. http://bit.ly/13MUJAr
 • 560331 ดับกิเลสสดๆแบบเห็นๆ เป็นเช่นนี้ .. http://bit.ly/14B27hq
 • 560329 ทุกขสัญญาพาให้เกิดสังขาร .. http://bit.ly/13FzCQK
 • 560328 อภิสังขารชำระจิตสันดานสู่นิพพานพุทธ ตอน ๓ .. http://bit.ly/10lWI7i
 • 560326 อภิสังขารชำระจิตสันดานสู่นิพพานพุทธ ตอน ๒ .. http://bit.ly/XAF5pe
 • 560325 อภิสังขารชำระจิตสันดานสู่นิพพานพุทธ .. http://bit.ly/12EbTeW
 • 560324 กายสังขารที่เป็นอาหารของวิมุติ (สังขารที่อวิชชากับวิชชา2) .. http://bit.ly/ZzeTMW
 • 560322 รู้แจ้งในสังขารชัดในวิญญาณฐีติ ๗ คือยอดเคล็ดวิชา .. http://bit.ly/10O9rkO
 • 560321 ถ้ามีวิมุติในตนไยต้องโหนกระแสโลกีย์ .. http://bit.ly/ZjQkfQ
 • 560319 แก่นแท้แก่นธรรมแก่นกลองอานกะ .. http://bit.ly/11NlCkl
 • 560318 ปรับปวาทะของผู้ถึงอมตะนิพพาน .. http://bit.ly/10DNsOU
 • 560317 ดับตัณหาในเวทนาจนเกิดอปุญญาภิสังขาร  .. http://bit.ly/10DOwlP
 • 560317 โอวาทประชุมชุมชนราชธานีอโศก .. http://bit.ly/Ya3zAt
 • 560315 หมดสุขหมดทุกข์คือหมดบุญ(ใครจริงกันแน่) .. http://bit.ly/Zzi8E3
 • 560315 เทศนาวันรับกลดสัมมาสิกขา รุ่น คืนชีวิตให้แม่มูน .. http://bit.ly/Ya4aCk
 • 560314 ศึกษาสังขารด้วยมนสิการให้ถึงตัวตน .. http://bit.ly/12CVPOj
 • 560313 ขอบุญโฮมศีรษะอโศก - วิหารหินฟ้า ๑ (ค่าสัมประสิทธิ์แห่งโพธิ) .. http://bit.ly/ZeJSHZ
 • 560312 สัมผัสวิโมกข์๘ ด้วยกายคืออย่างไร ? .. http://bit.ly/12CXlQy
 • 560311 อภิสังขารที่ผ่านวิโมกข์จะต้องมีผัสสะอยู่ ตอน ๒ .. http://bit.ly/XpGi0n
 • 560311 ขอบุญโฮมราชธานีอโศก โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ .. http://bit.ly/XAMkgG
 • 560310 อภิสังขารที่ผ่านวิโมกข์จะต้องมีผัสสะอยู่ .. http://bit.ly/YadR3C
 • 560308 อนัตตาที่ไม่ปฏิบัติจะขจัดอัตตาได้หรือ? .. http://bit.ly/10PJ0K7
 • 560305 ผู้มีปัญญารู้ทั้งสัมมาและมิจฉา .. http://bit.ly/Z5uDEg
 • 560304 รายการขอบุญโฮมสันติอโศก โดยพ่อครู .. http://bit.ly/10OpgrK
 • 560304 รู้อัตตาก่อนจึงทำความพอเหมาะแก่อนัตตา .. http://bit.ly/148a7Yu
 • 560303 การเกิดของการตายที่เที่ยง .. http://bit.ly/XpJ0Tr
- จากงานงานพุทธาฯครั้งที่ ๓๗ (24 ก.พ.- 2 มี.ค.2556)

 • 560302 ทำวัตรเช้า - ธรรมที่เป็นพุทธ ตอนที่ ๖ .. http://bit.ly/12EBDIj
 • 560301 ทำวัตรเช้า - ธรรมที่เป็นพุทธ ตอนที่ ๕ .. http://bit.ly/14TYK5w
 • 560301 รายการตอบปัญหา(ละ)ดับชาติ ตอน ๒ .. http://bit.ly/YIleTv


-----------------------------------------------------------------------------------
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
- จากงานงานพุทธาฯครั้งที่ ๓๗ (24 ก.พ.- 2 มี.ค.2556)
 • 560228_รายการตอบปัญหา(ละ)ดับชาติ ตอน ๑ .. http://bit.ly/14TZLui
 • 560228_ทำวัตรเช้า - ธรรมที่เป็นพุทธ ตอนที่ ๔ .. http://bit.ly/ZeOUEr
 • 560227_ทำวัตรเช้า - ธรรมที่เป็นพุทธ ตอนที่ ๓ .. http://bit.ly/148eEtX
 • 560226_ทำวัตรเช้า - ธรรมที่เป็นพุทธ ตอนที่ ๒ .. http://bit.ly/YeGDEH
 • 560225_ทำวัตรเช้า - ธรรมที่เป็นพุทธ ตอนที่ ๑ .. http://bit.ly/11NPeOp
 • 560224_พ่อครูกล่าวเปิดงานและปฏิญาณ ศีล ๘ งานพุทธาฯ .. http://bit.ly/10Eonn1

 • 560222 คนหลงพร่ำเพ้อธรรม ผู้รู้ย้ำความจริง ตอน ๒ .. http://bit.ly/XpMpSn
 • 560221 คนหลงพร่ำเพ้อธรรม ผู้รู้ย้ำความจริง .. http://bit.ly/12Ddbus
 • 560219 .เต็งสามเกิดได้ประชาธิปไตยคืนชีพ .. http://bit.ly/Zkb5bl
 • 560218 ความไม่มีอย่างไรที่คนเราควรไม่มี .. http://bit.ly/Yanu2q
 • 560217 อรูปฌานพุทธ ไม่เคยหยุดรู้ข้างนอก .. http://bit.ly/ZeUVkD
 • 560214 ตื่นเถิดพลังเงียบหยุดเอาเปรียบประเทศไทย .. http://bit.ly/10PHWs7
 • 560214 พ่อครูฯ ขอบุญโฮม ปฐมอโศก .. http://bit.ly/10PVAch
 • 560212 ชีวิตนั้นอยู่กับของหลอกทั้งสิ้น .. http://bit.ly/16Kq1Wq
 • 560212 พ่อครูกล่าวสัมโมทนียกถา งานโพชฌังคาริยสัจจายุ ของพล.ต.จำลอง ศรีเมือง .. http://bit.ly/151wGxi
 • 560210 ศึกษา อรูปฌาณ อรูปภพ ให้พ้น อวิชชา .. http://bit.ly/10OE8Xb
-----------------------------------------------------------------------------------
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖

 • 560122 สัมมาทิฏฐิ ๑๐ แท้ของพุทธ .. 
 • 560121 เรื่อง ตอบผู้แย้งและสอนความสงบแบบพุทธ .. 
 • 560120 ตอบ sms ผู้หลง นิรัตตา ตอนที่ ๓ .. 


--------------------------------------------------------------------------------------
กราบนมัสการขอบพระคุณท่านสมณะแสนดิน ภูมิพุทโธ ผู้จัดทำ บันทึกธรรมพ่อครู


-----------------------------------------------------------------------------------
** หมายเหตุ รวมลิงค์ย่อ บันทึกธรรมพ่อครู กำลังอยู่ในช่วงรวบรวม ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ทางผู้ดูแลหน้าเพจกำลังจัดทำอยู่ และจะนำมาเพิ่มเติมให้ในภายหลัง **


by admin .. 9-4-2556 15.36 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น