วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2554

"ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ (๒๖ มิ.ย.)" VDO Clipรายการ วิถีอาริยธรรม "ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ (๒๖ มิ.ย.๒๕๕๔)"
โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ที่เวทีชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest
เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ถ.พิษณุโลก ข้างทำเนียบรัฐบาล กทม."ปาฏิหาริย์การเมืองไทย (๑๒ มิ.ย.)" VDO Clipรายการ วิถีอาริยธรรม "ปาฏิหาริย์การเมืองไทย" วันที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๕๔
โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ที่เวทีชุมนุมประท้วงแนวใหม่ Neo Protest
เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ถ.พิษณุโลก ข้างทำเนียบรัฐบาล กทม.
"ขอไทยจงเป็นไทยคู่ฟ้าดิน (๒๑ มี.ค.)" VDO Clip


http://www.boonniyom.net/vdoclip-3101-0-0.html
ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า โดยพ่อท่าน ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ ชุมชนไทยคู่ฟ้าดิน ข้างทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก กทม.

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เตรียมสอบ ว.บบบ. "ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ"

" ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ "


[คลิกที่รูปหนังสือ เพื่ออ่านฉบับเต็ม 300 หน้า]

>> คลิกอ่าน ->>  รายละเอียดโครงการอบรม บัณฑิตาราม รุ่นที่ ๑ (ว.บบบ.)

 [คลิกที่ >> ชื่อแต่ละเรื่อง เพื่อชม-ฟังคลิปที่พ่อท่านเทศน์ในแต่ละวันได้เลยค่ะ • by chaba2550 : Admin •]  

น.๓

คำนำสำนักพิมพ์

"ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ" รวบรวมคำบรรยายธรรมะข้างทำเนียบรัฐบาล โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ จำนวน ๓ เรื่อง คือ "ขอไทยจงเป็นไทยคู่ฟ้าดิน (๒๑ มี.ค.)"  "ปาฏิหาริย์การเมืองไทย (๑๒ มิ.ย.)" และ "ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ (๒๖ มิ.ย.)"  ในช่วงปฏิบัติการชุมนุมประท้วงแนวใหม่ (NEO PROTEST) ซึ่งชาวอโศกทั้งนักบวชและฆราวาสนักปฏิบัติธรรม ได้ออกมาร่วมชุมนุมประท้วงการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดน อีกทั้งไม่สามารถช่วยเหลือ ๗ คนไทยที่ถูกกัมพูชาจับกุม และดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมได้

โดยเริ่มชุมนุมตั้งแต่วันที่ ๑๘ ม.ค.- ๑ ก.ค. ๒๕๕๔ รวมระยะเวลายาวนาน ๑๗๐ วัน (พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุม ๒๕ ม.ค. - ๑ ก.ค. ๒๕๔๕ รวมระยะเวลา ๑๕๘ วัน และเก็บของอีก ๕ วัน รวมเป็น ๑๖๓ วัน)

การร่วม "ภารกิจเพื่อแผ่นดิน" ครั้งนี้ ใช้หลัก "สันติ อหิงสา ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ คมลึก แม่นประเด็น" ผู้สนใจการทำงานของหมู่กลุ่มชาวพุทธอโศกสามารถศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ได้จากหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของการเมืองไทยเล่มนี้ จะเห็นบทบาทการทำงานที่สอดคล้องไปพร้อมกันระหว่างประโยชน์ตน (ลดละขัดเกลากิเลส) และประโยชน์ท่าน (ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น) อย่างน่าอัศจรรย์ เพราะอาริยชนแบบพุทธแท้เท่านั้น จึงจะมีลักษณะ พหุชนหิตายะ (เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มาก) - พหุชนสุขายะ (ก่อความสุขแก่คนหมู่มาก) - โลกานุกัมปายะ (อนุเคราะห์ช่วยเหลือโลก) ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

กราบนมัสการของพระคุณพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ที่บรรยายอรรถธรรมะและกรุณาตรวจปรับแก้ขยายความให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  ขอขอบคุณคณะทำงานถอดเทปเสียงที่มุ่งมั่นทำงานอย่างเอาใจใส่ยิ่ง และขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกท่านที่เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เบื้องหลัง เพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดี

ในวาระครบรอบ ๑๗ ปี "เราคิดอะไร" ขอน้อมมอบ "ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ" แด่มวลสมาชิกและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน


ด้วยความปรารถนาดี
กองบรรณาธิการ "เราคิดอะไร" สำนักพิมพ์กลั่นแก่น

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

คอร์สอาหารสุขภาพ ชุมชนดอยรายปลายฟ้า 23-12-2554


คอร์สอาหารสุขภาพครั้งนี้ จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 23-25 ธ.ค.2554 ที่ชุมชนบุญนิยมดอยรายปลายฟ้า ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการเรื่องอาหารสุขภาพที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเป็นเวลานานกว่า 20 ปี คือคุณไพรลั่น พันธุ์โลกอุดร (ชื่อเดิม ไพโรจน์ อรรคสีวร อดีต จนท.ป่าไม้ฯ ) ปัจจุบันอายุ 58 ปี อยู่ จ.อุดรธานีรรยากาศในการเรียนวันแรก อาจารย์ไพรลั่น บรรยายเกี่ยวกับสาเหตุ, ปัจจัย แห่งการเจ็บป่วย ซึ่งส่วนใหญ่คนเรามักป่วยด้วย "การกิน" อาหารที่ผิดหลัก ทำให้ธาตุต่าง ๆ ในร่างกายขาดสมดุลย์ หรือกินสิ่งที่เป็นพิษ อาหารอร่อยที่ไม่มีประโยชน์ กลับก่อโทษแก่ร่างกาย, แนวทางการปรับแก้-แนะให้รู้จักอาหารที่คนควรกิน อาหารที่กินแล้วแข็งแรง ก็คือข้าวไทยหลากหลายสายพันธุ์, เมล็ดพืชที่อายุยืนต่าง ๆ , เมล็ดถั่ว-งาหลากหลายสายพันธุ์, พืชสมุนไพรซึ่งเป็นตัวปรับธาตุ ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ ในตัวเราให้เหมาะสมกับฤดูกาลและอากาศ, การตรวจเช็คสุขภาพตนเอง, การจัดกระดูก-จัดสมดุลย์ร่างกายด้วยตนเอง, การออกกำลังกายที่ดีคือการทำโยคะ-ท่าสุริยะนมัสการ ซึ่งอาจารย์ได้สาธิตและพาผู้เ้ข้าอบรมทำด้วย


◘ คลิปฯ รายการรักเรารักษ์โลก - ไพรลั่น พันธุ์โลกอุดร


ดำเนินรายการโดย คุณเกล็ดดิน อโศกตระกูล
วิทยากรในรายการ คุณไพรลั่น พันธุ์โลกอุดร (ชื่อเดิม : ไพโรจน์ อรรคสีวร)
ออกอากาศทาง FMTV โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ  รักเรารักษ์โลก ไพรลั่น2 ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓

รักเรารักษ์โลก ไพรลั่น3 ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓