วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เตรียมสอบ ว.บบบ. "ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ"

" ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ "


[คลิกที่รูปหนังสือ เพื่ออ่านฉบับเต็ม 300 หน้า]

>> คลิกอ่าน ->>  รายละเอียดโครงการอบรม บัณฑิตาราม รุ่นที่ ๑ (ว.บบบ.)

 [คลิกที่ >> ชื่อแต่ละเรื่อง เพื่อชม-ฟังคลิปที่พ่อท่านเทศน์ในแต่ละวันได้เลยค่ะ • by chaba2550 : Admin •]  

น.๓

คำนำสำนักพิมพ์

"ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ" รวบรวมคำบรรยายธรรมะข้างทำเนียบรัฐบาล โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ จำนวน ๓ เรื่อง คือ "ขอไทยจงเป็นไทยคู่ฟ้าดิน (๒๑ มี.ค.)"  "ปาฏิหาริย์การเมืองไทย (๑๒ มิ.ย.)" และ "ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ (๒๖ มิ.ย.)"  ในช่วงปฏิบัติการชุมนุมประท้วงแนวใหม่ (NEO PROTEST) ซึ่งชาวอโศกทั้งนักบวชและฆราวาสนักปฏิบัติธรรม ได้ออกมาร่วมชุมนุมประท้วงการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเสียดินแดน อีกทั้งไม่สามารถช่วยเหลือ ๗ คนไทยที่ถูกกัมพูชาจับกุม และดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมได้

โดยเริ่มชุมนุมตั้งแต่วันที่ ๑๘ ม.ค.- ๑ ก.ค. ๒๕๕๔ รวมระยะเวลายาวนาน ๑๗๐ วัน (พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุม ๒๕ ม.ค. - ๑ ก.ค. ๒๕๔๕ รวมระยะเวลา ๑๕๘ วัน และเก็บของอีก ๕ วัน รวมเป็น ๑๖๓ วัน)

การร่วม "ภารกิจเพื่อแผ่นดิน" ครั้งนี้ ใช้หลัก "สันติ อหิงสา ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ คมลึก แม่นประเด็น" ผู้สนใจการทำงานของหมู่กลุ่มชาวพุทธอโศกสามารถศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ได้จากหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของการเมืองไทยเล่มนี้ จะเห็นบทบาทการทำงานที่สอดคล้องไปพร้อมกันระหว่างประโยชน์ตน (ลดละขัดเกลากิเลส) และประโยชน์ท่าน (ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น) อย่างน่าอัศจรรย์ เพราะอาริยชนแบบพุทธแท้เท่านั้น จึงจะมีลักษณะ พหุชนหิตายะ (เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มาก) - พหุชนสุขายะ (ก่อความสุขแก่คนหมู่มาก) - โลกานุกัมปายะ (อนุเคราะห์ช่วยเหลือโลก) ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

กราบนมัสการของพระคุณพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ที่บรรยายอรรถธรรมะและกรุณาตรวจปรับแก้ขยายความให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น  ขอขอบคุณคณะทำงานถอดเทปเสียงที่มุ่งมั่นทำงานอย่างเอาใจใส่ยิ่ง และขอขอบคุณทุกฝ่ายทุกท่านที่เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เบื้องหลัง เพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดี

ในวาระครบรอบ ๑๗ ปี "เราคิดอะไร" ขอน้อมมอบ "ถ้าไม่ออกรบ จะไม่พบสัจจะ" แด่มวลสมาชิกและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน


ด้วยความปรารถนาดี
กองบรรณาธิการ "เราคิดอะไร" สำนักพิมพ์กลั่นแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น