วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

◘ บอกเล่าข่าวอโศก พ.ย. 2554 ◘


บอกเล่าข่าวอโศก ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
  

รายการ บอกเล่าข่าวอโศก วันเสาร์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

โดยพิธีกร กบ-แดนไทย นาวาบุญนิยม และจากศูนย์ข่าวอโศกทุกภูมิภาคทั่วไทย
กิจกรรมการช่วยซับขวัญผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่สันติอโศก กทม.,
สมณะอโศก ไปอยู่ช่วยซับขวัญชาวบ้านผู้ทุกข์ทนอยู่ในสภาวะน้ำท่วม,
การใช้น้ำจุลินทรีย์ และ E.M. Ball ในการช่วยบำบัดน้ำเสีย ในจุดที่มีน้ำเน่าขัง