วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

◘ รายการ ธรรมะรับอรุณ เดือน มิถุนายน-กรกฏาคม 2554 ( Neo Protest)


(ชุมนุม 170 วัน ชุมชนไทยคู่ฟ้าดิน ข้างทำเนียบ ถ.พิษณุโลก กทม.)

ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า พลังสยามเทวธิราชที่แท้จริง 
โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์
(ครั้งสุดท้ายชุมนุม 170วัน) ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔


◘ รายการ ธรรมะรับอรุณ เดือน กรกฏาคม 2554

http://www.boonniyom.net/vdoclip-3788-0-0.html

ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า
ที่บ้านราช ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (78.31 นาที)
โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์◘ รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง เดือนตุลาคม 2554
 สงครามสังคมธรรมการเมือง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 


สงครามสังคมธรรมการเมือง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

◘ รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง เดือนกันยายน 2554


รายการสงครามสังคมธรรมะการเมือง แสดงโดย..พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์
ออกอากาศทาง fmtv เมื่อ 30-9-2554  
ตอน "ไม่รู้รปนาม อย่าถามถึงนิพพาน" ความยาว ๒.๑๒ ช.ม.