วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

◘ รายการ ธรรมะรับอรุณ เดือน มิถุนายน-กรกฏาคม 2554 ( Neo Protest)


(ชุมนุม 170 วัน ชุมชนไทยคู่ฟ้าดิน ข้างทำเนียบ ถ.พิษณุโลก กทม.)

ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า พลังสยามเทวธิราชที่แท้จริง 
โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์
(ครั้งสุดท้ายชุมนุม 170วัน) ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

http://www.boonniyom.net/vdoclip-3775-0-0.html
ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า
(สมณะฟ้าไท สมชาติโก ดำเนินฯ) ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔http://www.boonniyom.net/vdoclip-3766-0-0.html
ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า
(สมณะฟ้าไท ดำเนินฯ) ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔http://www.boonniyom.net/vdoclip-3756-0-0.html
ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า
(สมณะฟ้าไท สมชาติโก ดำเนินฯ) ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔http://www.boonniyom.net/vdoclip-3751-0-0.html
ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า
(ขวัญดิน สิงห์คำ แสดงความคิดเห็น) ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕http://www.boonniyom.net/vdoclip-3742-0-0.html
ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า
(สมณะฟ้าไท สมชาติโก ดำเนินฯ) ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔


ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า
โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔


http://www.boonniyom.net/vdoclip-3729-0-0.html
ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า
(สมณะฟ้าไท สมชาติโก ดำเนินฯ) ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔


http://www.boonniyom.net/vdoclip-3715-0-0.html
ทำวัตรเช้า
(สมณะฟ้าไท สมชาติโก ดำเนินฯ) ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔


http://www.boonniyom.net/vdoclip-3702-0-0.html
ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า
(สมณะฟ้าไท สมชาติโก ดำเนินฯ) ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔


http://www.boonniyom.net/vdoclip-3696-0-0.html
ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า
(สมณะฟ้าไท สมชาติโก ดำเนินฯ)) ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔


ธรรมรับอรุณทำวัตรเช้า
โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๔


http://www.boonniyom.net/vdoclip-3676-0-0.html
ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า
(สมณะฟ้าไท สมชาติโก ดำเนินฯ) ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔


ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า
โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔http://www.boonniyom.net/vdoclip-3690-0-0.html
พลังแผ่นดิน 
สัมภาษณ์นักเรียนสันติอโศก ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น