วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการ "ธรรมะห้าดาว" โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์-๑

ขอบคุณภาพประกอบจาก
ธรรมรูป ปฐมอโศก
 
- ความเป็นมา..

.. ธรรมะห้าดาว เป็นโครงการอนุรักษ์ธรรมะเทศนาดี ๆ ที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้แสดงไว้ในหลายวาระโอกาส ได้รับการคัดสรรและบันทึกเสียง(อัดเท็ป) ซึ่งผู้ดูแลหลักคือท่านสมณะกรรมกร กุสโล แห่งพุทธสถานปฐมอโศก ร่วมกับทีมนักบวชและทีมญาติโยม เมื่อยุคเริ่มต้นที่มีเทคโนโลยี การอัดบันทึกเสียง...