วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการ "ธรรมะห้าดาว" โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์-๑

ขอบคุณภาพประกอบจาก
ธรรมรูป ปฐมอโศก
 
- ความเป็นมา..

.. ธรรมะห้าดาว เป็นโครงการอนุรักษ์ธรรมะเทศนาดี ๆ ที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้แสดงไว้ในหลายวาระโอกาส ได้รับการคัดสรรและบันทึกเสียง(อัดเท็ป) ซึ่งผู้ดูแลหลักคือท่านสมณะกรรมกร กุสโล แห่งพุทธสถานปฐมอโศก ร่วมกับทีมนักบวชและทีมญาติโยม เมื่อยุคเริ่มต้นที่มีเทคโนโลยี การอัดบันทึกเสียง...

.. จนประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นต้นมาเมื่อมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีเครื่องเสียงจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอล เครื่องเล่นเท็ปก็ค่อย ๆ เสื่อมความนิยมไป เครื่องเล่นแผ่นแบบซีดี(CD) และวีซีดี (VCD) เข้ามามีบทบาทและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เท็ป(แถบ)บันทึกเสียงธรรมะห้าดาว ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางสมณะผู้ดูแล ได้เก็บรักษาไว้ และกังวลว่าเมื่อระยะเวลานานไป เสียงธรรมะดี ๆ จะเสื่อมสูญไปพร้อมกับอายุการใช้งานของแถบบันทึกเสียง(ตลับ-เส้นเท็ป) จึงได้มีการอัดบันทึกเสียง แปลงเสียงระบบอนาล็อก
ให้เป็นดิจิตอล แล้วนำมาเก็บรักษาและเผยแพร่ในระบบของคอมพิวเตอร์ได้ เรียกได้ว่า เป็นการปรับตัวครั้งสำคัญในการเผยแพร่ธรรมะชาวอโศก เลยทีเดียว..

 

.. กราบขอบพระคุณ ธรรมะห้าดาว http://www.youtube.com/user/vich4578 เสียงธรรมเทศนาโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
จัดทำโดยท่านสมณะวิเชียร วิชชโย พุทธสถานปฐมอโศก จ.นครปฐม

๑. "เกิดอย่างไรให้เจริญ" โดยพ่อท่านโพธิรักษ์ แสดงธรรมก่อนฉัน
วันที่ 26 ต.ค.2531 พุทธสถานปฐมอโศก จ.นครปฐม


http://youtu.be/qM5sGJI6sz0
๒."การตั้งตนบนความลำบาก" พ่อท่านโพธิรักษ์ แสดงธรรมก่อนฉัน วันที่ 21 ก.พ.2532 พุทธสถานสันติอโศก กทม. ความยาวประมาณ 1 ชั่วโมง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น