♥ ห้องสมุด ชาวอโศก


แนะนำหนังสือ


อ่านฟรี!! ออนไลน์ หนังสือพิมพ์ "เราคิดอะไร? " ปีที่ ๑๘ 
ฉบับที่ ๒๖๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ >> "สัจจะ แห่งการให้" << 

ท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์ เราคิดอะไร ฉบับละ ๒๕ บาท ปีละ ๒๕๐ บาท(๑๒ ฉบับ)
ติดต่อ.. คุณศีลสนิท น้อยอินต๊ะ โทร. 081-253-7677, 02-733-6245◘ อ่าน หนังสืออื่น ๆ ของชาวอโศก ไฟล์ .pdf

019 - สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค ๑
020 - สัจจะชีวิตของสมณะโพธิรักษ์ ภาค ๒ 
022 - การฆ่าพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่แสนดี 
023 - การเมืองตามประสาโพธิรักษ์ 
024 - การลอกคราบเป็นการเมืองใหม่ 
025 - คนพาล / บัณฑิต
026 - ความรัก ๑๐ มิติ (ฉบับเขียนใหม่) 
027 - ฆ่ามันด้วยมือเรา 
028 - เจริญชีพด้วยการก้าว 
029 - ดั่งเผาใจให้เป็นผุยผง
030 - เดินตรงเข้าสู่การเป็นพระอริยะ 
031 - ตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธ เล่ม ๑ 
032 - ตอบฝรั่งเรื่องสังคมพุทธ เล่ม ๒ 
033 - ไตรลักษณ์ ไตรรัตน์ ไตรสิกขา 
034 - ถอดจากหัวใจโพธิรักษ์ 
035 - ถ้าอย่างนี้ล่ะการเมืองใหม่มั้ย 
036 - ทุจริตของคนดี 
037 - ธรรมอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน 
038 - บุญบาปที่เห็นได้ในชาตินี้ 
039 - ปฏิบัติธรรมคืออะไร 
040 - ประนีประนอมกัน ด้วยนานาสังวาส 
041 - ป่ากับพุทธศาสนา 
042 - เปลี่ยนแปลงไม่ได้ การเมืองใหม่ไม่เกิด 
043 - พอเพียงแบบพุทธ 
044 - พุทธเทวนิยม หรือ พุทธอเทวนิยม 
045 - พุทธเป็นอเทวนิยมอย่างนี้ 
046 - มรรคคาปรมัตถ์ 
047 - รหัสกรรม 
048 - ระบบสังคมบุญนิยมในศตวรรษที่ ๒๑(ทางเลือกที่ ๓ ที่ดีกว่าทุนนิยมและคอมมิวนิสต์)
049 - วรรณะ ๙ ลักษณะของคนชั้นสูง 
050 - วิถีธรรมในสังคมการเมืองใหม่ 
051 - วิถีพุทธ (เศรษฐกิจบุญนิยม-ทุนนิยม)
052 - วิถีพุทธ ยุคเศรษฐกิจพอเพียง 
053 - ศีลวัตรและกิจวัตรของนักบวชชาวอโศก 
054 - สรรค่าสร้างคน 
055 - สวดมนต์ให้ถูกพุทธ
056 - สาธารณโภคีเศรษฐกิจชนิดใหม่ 
057 - หลักการปฏิบัติตนที่จะให้บริสุทธิ์ 
058 - อีคิวโลกุตระ
ที่มา : http://www.asoke.info/pdf_book/asoke_book.html


---------------------------------------------------------------------


สนใจสั่งซื้อ หนังสือชาวอโศก / ซีดี-สื่อธรรมะ, VCD รายการย้อนหลัง FMTV 
.. ติดต่อ ..

ร้าน ธรรมทัศน์สมาคม
๖๗/๕๐ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๒๓๗๕-๔๕๐๖
e-mail : tamatas54@gmail.com


---------------------------------------------------------------------

Tamatassamakom Book Store
67/50 Nawamintra Road, Klongkoom, Buengkoom, Bankok, Thailand 10240
Tel. 0-2375-4506