วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รวมบันทึกธรรมะพ่อครูฯ ส.โพธิรักษ์, คลิปเสียง, คลิปวิดิโอ - กรกฏาคม ๒๕๕๘


คลิก.. ชมภาพเพิ่มเติม พิธีบูชา ดิน น้ำ ไฟ ลม จาก กองทัพธรรม FPปี/เดือน/วัน/เรื่อง บันทึกธรรม mp3 VDO clip รายการ
580701 สุดโต่งของอาริยะกับปุถุชน http://www.boonniyom.net/?p=59315 http://bit.ly/1eYfNuq https://youtu.be/Vcye2XW1Ihc ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580702 ถึงกาละรอบ่ได้ http://www.boonniyom.net/?p=59336 http://bit.ly/1fliYO1 https://youtu.be/xOwmCMsCFeg ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก

580703  เจโตสมถะกับเจโตวิมุติต่างกันไฉน
http://www.boonniyom.net/?p=59374 http://bit.ly/1MceC5U https://youtu.be/-0xOL7v2qVA ธรรมาธรรมะสงคราม/
580705 ประชาธิไตยที่ดีที่สุด+กรณีที่ดินคำกลาง

http://www.boonniyom.net/?p=59406

http://bit.ly/1KL31gR

https://youtu.be/rzbljJOoD9g

วิถีอาริยธรรม/ ราชธานีอโศก ()

580706 ความวนแบบโลกียะกับแบบโลกุตระ http://www.boonniyom.net/?p=59429 http://bit.ly/1KWM1EE  https://youtu.be/QSDfTSD40gg ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580707 วิธีแปลงเพศทางจิตวิญญาณ http://www.boonniyom.net/?p=59450 http://bit.ly/1KRoH9w https://youtu.be/zwDjyUgV0Og ธรรมาธรรมะสงคราม/ราชธานีอโศก
580708 ถึงกาละนี้ที่คนดีต้องลงดาบ  http://www.boonniyom.net/?p=59464 http://bit.ly/1I6m1Qh https://youtu.be/Ww-3u4wskBc เทศน์ก่อนฉัน/ศีรษะอโศก 
580709 บารมีโลกียะกับบารมีโลกุตระ  http://www.boonniyom.net/?p=59494 http://bit.ly/1fhAlhQ https://youtu.be/T3mhNliO3ss ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580710 รู้นามรูปอย่างพิสดาร http://www.boonniyom.net/?p=59515

http://bit.ly/1Sx6nTQ

https://youtu.be/BhrXUMxkGNQ

ธรรมาธรรมะสงคราม/ราชธานีอโศก


580712 อธิปไตยประชาชนที่สุดวิเศษ

http://www.boonniyom.net/?p=59602

http://bit.ly/1HEufCa

https://youtu.be/hLi0RHGN0vA

วิถีอาริยธรรม/ ราชธานีอโศก ()
580713 บุญ คืออะไรกันแน่?  http://www.boonniyom.net/?p=59694 http://bit.ly/1JbtF16 https://youtu.be/3gYEuBXd84M ธรรมาธรรมะสงคราม/ราชธานีอโศก
580714 ปฏิบัติวิญญาณฐีติ ๗ ให้เป็นลำดับ  http://www.boonniyom.net/?p=59719 http://bit.ly/1fY52Ka https://youtu.be/-gxFY0-TLsc  ธรรมาธรรมะสงคราม/ราชธานีอโศก
580716 พุทธาวตารปราบมารในตน

http://www.boonniyom.net/?p=59740

http://bit.ly/1J2wJ0X

https://youtu.be/NXBR9LpXYVM

 ธรรมาธรรมะสงคราม/สันติอโศก

580717 โรงปุ๋ยควรธรรม http://www.boonniyom.net/?p=59764 http://bit.ly/1MraKjI https://youtu.be/sTX5lBZjQr0 เทศน์ก่อนฉัน/ จ.ชุมพร
580717 เอื้อไออุ่น งานภราดรภาพฯ ปี ๒๕๕๘ http://www.boonniyom.net/?p=59987 http://bit.ly/1JmkNpp https://youtu.be/0zwl3Xo1biI  กัณฑ์พิเศษ /ธรรมชาติอโศก จ.ชุมพร
580718 เทศน์ก่อนฉัน งานภราดรภาพซาบซึ้งใจ  http://www.boonniyom.net/?p=59996 http://bit.ly/1IGdZEd https://youtu.be/2nJhCLZfLwU เทศน์ก่อนฉัน /ธรรมชาติอโศก จ.ชุมพร
580718_พิธีบูชา ดิน น้ำ ลม ไฟ ปี ๒๕๕๘ http://www.boonniyom.net/?p=60002 http://bit.ly/1I7b7up https://youtu.be/smC5Pb7PNzU กัณฑ์พิเศษ /ธรรมชาติอโศก จ.ชุมพร
580719 คอร์สวางอาการใจ http://www.boonniyom.net/?p=60030 http://bit.ly/1Ip2DOL https://youtu.be/iBrPOrMLchQ วิถีอาริยธรรม/ธรรมชาติอโศก จ.ชุมพร

580720 เรียนรู้ นาม รูป อย่างพิสดาร

http://www.boonniyom.net/?p=60098 http://bit.ly/1D8M3q8 https://youtu.be/usComFZwDSI ธรรมาธรรมะสงคราม/สันติอโศก
580721 สวรรค์ปลอมๆในอก นรกแท้ๆ ในใจ http://www.boonniyom.net/?p=60141 http://bit.ly/1DLVozl https://youtu.be/YmhpOZ8fo9A ธรรมาธรรมะสงคราม/สันติอโศก
580722 พลังงานของจิตอาริยะ http://www.boonniyom.net/?p=60161 http://bit.ly/1LTv7Hk https://youtu.be/5oYmgnBDToc ธรรมาธรรมะสงคราม/สันติอโศก
580723 ต้องปราบอลัชชี ให้เหลือเนื้อดีแท้ของพุทธ http://www.boonniyom.net/?p=60216 http://bit.ly/1h2LT9X https://youtu.be/5kpNB95fcY0 ธรรมาธรรมะสงคราม/สันติอโศก
580724 ความมีและไม่มีที่ต้องอาศัย
http://www.boonniyom.net/?p=60254

http://bit.ly/1DLW1bX https://youtu.be/fa_pqOaZz-k ธรรมาธรรมะสงคราม/สันติอโศก

580726 ธรรมะสองรวมสู่ความเป็นกลางที่ศูนย์

http://www.boonniyom.net/?p=60391 http://bit.ly/1D5MIsB https://youtu.be/FbaLc7D_b5w วิถีอาริยธรรม/ สันติอโศก
580726 โอวาทพ่อครูให้กับชาวแพทย์วิถีธรรม http://www.boonniyom.net/?p=60416 http://bit.ly/1DXX1dd  https://youtu.be/vZHrXVWLuBc กัณฑ์พิเศษ /สันติอโศก
580727 ชาวพุทธควรประพฤติกับผู้ปาราชิกเช่นไร http://www.boonniyom.net/?p=60481 http://bit.ly/1VLh7Cq https://youtu.be/pbFa4zoHa8M ธรรมาธรรมะสงคราม/ปฐมอโศก
580728 เลวลึก ร้ายลึก ผิดลึก สองแบบ http://www.boonniyom.net/?p=60506 http://bit.ly/1I9JvXR https://youtu.be/xmWwuXhRaN4 เทศน์ก่อนฉัน /วังน้ำเขียว นครราชสีมา
580729 ผู้รักษาโพธิเป็นเช่นไร  http://www.boonniyom.net/?p=60554 http://bit.ly/1OUw9RK https://youtu.be/s1jKt8tmpaw เทศน์ก่อนฉัน /สีมาอโศก นครราชสีมา
580730 เทศน์งานฌาปนกิจศพ คุรุเหมาะหมาย http://www.boonniyom.net/?p=60624 http://bit.ly/1J2Cb3K  ไม่มีคลิป  กัณฑ์พิเศษ /ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
580730 เทศน์เวียนธรรม อาสาฬหบูชา http://www.boonniyom.net/?p=60670 http://bit.ly/1gSm8cF https://youtu.be/ZBP3js_nNOw กัณฑ์พิเศษ /ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
580731 โพธิกิจ ปีที่ ๔๕ http://www.boonniyom.net/?p=60696 http://bit.ly/1OXed8k https://youtu.be/sgxMTa-8t-I ธรรมาธรรมะสงคราม /ราชธานีอโศก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น