วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

รวมบันทึกธรรมะพ่อครูฯ ส.โพธิรักษ์, คลิปเสียง, คลิปวิดิโอ - สิงหาคม ๒๕๕๘

รวมบันทึกธรรมะพ่อครูฯ ส.โพธิรักษ์, คลิปเสียง, คลิปวิดิโอ - สิงหาคม ๒๕๕๘


ภาพจาก กองทัพธรรม FP
ปี/เดือน/วัน/เรื่อง บันทึกธรรม mp3 VDO clip รายการ
580801 อย่าเชื่อมงคลตื่นข่าว http://www.boonniyom.net/?p=60764 http://bit.ly/1PbtvXZ https://youtu.be/xEP2iWevteo ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก อุบลฯ
580802 การเมืองเป็นเรื่องธรรมะ  http://www.boonniyom.net/?p=60786 http://bit.ly/1J1wYcC https://youtu.be/mDfKoiMiUxg วิถีอาริยธรรม/ ราชธานีอโศก (พ่อครู+ส.ฟ้าไท)
580803 ว.นบ.การศึกษาในวงจรอาริยะ http://www.boonniyom.net/?p=60818 http://bit.ly/1eY7ej9 https://youtu.be/LgiPRWIZG8Q ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580804 แบบ บวร และสัญญา ๑๐ http://www.boonniyom.net/?p=60897 http://bit.ly/1ITbCMH https://youtu.be/xSbi53aXGXc ธรรมาธรรมะฯ/ รธน. (พ่อครู+อ.เอนก)

580805 อนุสัย ๔ อาสวะ ๗ 
http://www.boonniyom.net/?p=60960 http://bit.ly/1gQllsH https://youtu.be/ft0c2gA-Ry4 ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580806 ทำบุญแต่ได้บาปคืออย่างไร http://www.boonniyom.net/?p=60975 http://bit.ly/1W6tol9 https://youtu.be/-MGup8DJ_l4 ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580807 กิจฯ พรรคเพื่อฟ้าดิน http://www.boonniyom.net/?p=61056 http://bit.ly/1TmGhZn https://youtu.be/fFnI0fLrGbg ธรรมาธรรมะสงคราม/ รธน. (อ.พรรณชฏา)
580809 เปิดโลกนรกสวรรค์ที่เป็นปรมัตถ์ http://www.boonniyom.net/?p=61532 http://bit.ly/1DHhkBc https://youtu.be/2fNhKl7oHao วิถีอาริยธรรม/ ราชธานีอโศก (พ่อครู+ส.ฟ้าไท)
580810 วิปลาส ๓ http://www.boonniyom.net/?p=61662 http://bit.ly/1ElO2mi https://youtu.be/FWJvcfpixjo ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580811 วิปลาส ๔  วันแม่ที่ศีรษะอโศก  http://www.boonniyom.net/?p=61800 http://bit.ly/1IX9zTs https://youtu.be/ckqNBVO3xn0 เทศน์ก่อนฉัน / ศีรษะอโศก
580812  ตอบแทนคุณแม่อย่างไรให้บริบูรณ์ http://www.boonniyom.net/?p=62215 http://bit.ly/1DU8pMt https://youtu.be/GSDgeiLYbWU ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580813 ตอบแทนคุณแม่อย่างไรให้บริบูรณ์_๒ http://www.boonniyom.net/?p=62371 http://bit.ly/1gIwTgY https://youtu.be/bSCcZUqUh28 ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580814 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑ http://www.boonniyom.net/?p=62561 http://bit.ly/1IRZcBc https://youtu.be/UqXXKwu5eTE ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580816 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๒ http://www.boonniyom.net/?p=62581 http://bit.ly/1Jj2NaL https://youtu.be/u0E7GI3ZFDA วิถีอาริยธรรม/ ราชธานีอโศก (พ่อครู+ส.ฟ้าไท)
580817 โชคดีอย่างไรได้เป็นสัมมาสิกขา http://www.boonniyom.net/?p=62703 http://bit.ly/1hq4D3H https://youtu.be/KrPx1-lIhEs พ่อครูให้โอวาทเด็กนร.บ้านราชฯ
580817 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๓ http://www.boonniyom.net/?p=62758 http://bit.ly/1WFpXlM https://youtu.be/yq3Nwl1Yqto ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580818 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๔ http://www.boonniyom.net/?p=62775 http://bit.ly/1LlnOrW https://youtu.be/awc1FY1wwAg ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
พ่อครูให้ชาวอโศกงดจัดคอร์สสุขภาพในชุมชนอโศก http://www.boonniyom.net/?p=62800 .. ไม่มี .. ผลสรุปจากสถิติ, ค่าต่าง ๆ ทางแพทย์
580820 ตอบปัญหาเติมสัมมาทิฏฐิ http://www.boonniyom.net/?p=62841 http://bit.ly/1Ubcuhm https://youtu.be/iCxJxAeIbl8 ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580821 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๖ http://www.boonniyom.net/?p=62870 http://bit.ly/1NSaI2Q https://youtu.be/RgNLLV6nkCw ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580823 สาธารณโภคีคือประชาธิปไตย(ยอดนิยายฯ ๗) http://www.boonniyom.net/?p=62887 http://bit.ly/1NGXzf3 https://youtu.be/yac6s6UqS9U วิถีอาริยธรรม/ ราชธานีอโศก (พ่อครู+ส.ฟ้าไท)
580824 พ่อครูฯ สอน นร.สัมมาสิกขาบ้านราชฯ  http://www.boonniyom.net/?p=62910 http://bit.ly/1JtOiB7 https://youtu.be/oJpM4ghnC4I รายการพิเศษ / ราชธานีอโศก
580824 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๘ http://www.boonniyom.net/?p=62949 http://bit.ly/1PQrzEA https://youtu.be/PrsLJT9T6lo ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580825 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๙ http://www.boonniyom.net/?p=62973 http://bit.ly/1PwHZRI https://youtu.be/wkSQOKXPUvg ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580826 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑๐ http://www.boonniyom.net/?p=62985 http://bit.ly/1fY1w1c https://youtu.be/XKamDcCK9xo ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580827 โอปปาติกสัตว์ http://www.boonniyom.net/?p=63001 ไม่มี https://youtu.be/oEX0UsyAEww รายการพิเศษ-สอน นร. / ราชธานีอโศก
580828 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑๑ http://www.boonniyom.net/?p=63054 http://bit.ly/1O1pQgF https://youtu.be/nCgqA_xjxUU ธรรมาธรรมะสงคราม/ ราชธานีอโศก
580830 ต้องแก้วิปลาสพุทธศาสนาในไทย http://www.boonniyom.net/?p=63140 http://bit.ly/1KOhnMS https://youtu.be/xxGuxz8kovE วิถีอาริยธรรม/ สันติอโศก (พ่อครู+ส.เพาะพุทธ)
580831 อิทธิบาท ๔ โดยพิสดาร  http://www.boonniyom.net/?p=63206 http://bit.ly/1i0bFfM https://youtu.be/pIgU2zzPnSo ธรรมาธรรมะฯ / ปฐมอโศก(พ่อครู+อ.กฤษฏา)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น