วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คลิปงานเสวนา สงครามนกกระสา ครั้งที่ 5 "ล้างบางสมุนทรราช"

สงครามนกกระสาตอน "ล้างบางสมุนทรราช"ครั้งที่ 5 ตอน 1

เสวนาประชาขน สงครามนกกระสาตอน "ล้างบางสมุนทรราช"ครั้งที่ 5 
วัน ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-17.00 น. ที่โรงแรมสวิซโซเทล สี่แยกรัชดา - ห้วยขวาง ศาสตราจารย์วิชา มหาคุณ จาก ปปช. และพลอากาศเอกเทอดศักดิ์ สัจจารักษ์ ..วิทยากรรับเชิญ /ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์...ดำเนินรายการ 

จัดโดยสถาบันสหสวรรษ