วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

รวมลิงค์รายการ ธรรมะรับอรุณ เดือน ตุลาคม 2555
ท่านสามารถ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ 03.30 น. และติดตามรับชมรายการธรรมะรับอรุณ ได้ทุกวัน เวลา 04.00-06.00 น. ทางโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV หรือที่.. 
http://www.fm-tv.tv/,  
http://chaoasoke.blogspot.com/p/blog-page.html

รวมลิงค์รายการ ธรรมะรับอรุณ เดือน พฤศจิกายน 2555


ขอบคุณภาพจาก facebook ปู่ลิง

ท่านสามารถ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ 03.30 น. และติดตามรับชมรายการธรรมะรับอรุณ ได้ทุกวัน เวลา 04.00-06.00 น. ทางโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV หรือที่
http://www.boonniyom.com/ 
http://www.fm-tv.tv/,  
http://chaoasoke.blogspot.com/p/blog-page.html


รวมลิงค์รายการ ธรรมะรับอรุณ เดือน ธันวาคม 2555 (มหาปรินิพพานสูตร)


ขอบคุณภาพจากเวปพลังจิต  
ท่านสามารถ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้าตั้งแต่เวลาประมาณ 03.30 น. และติดตามรับชมรายการธรรมะรับอรุณ ได้ทุกวัน เวลา 04.00-06.00 น. ทางโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV หรือที่
http://www.boonniyom.com/ 
http://www.fm-tv.tv/,  
http://chaoasoke.blogspot.com/p/blog-page.html* มหาปรินิพพานสูตร มีทั้งหมด 12 ตอน มีบางตอนยังไม่ได้อัพคลิป ทาง FMTV จะนำมาเพิ่มเติมให้ในภายหลัง