วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2554

◘ รายการ ธรรมะรับอรุณ เดือน กรกฏาคม 2554

http://www.boonniyom.net/vdoclip-3788-0-0.html

ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า
ที่บ้านราช ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (78.31 นาที)
โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์http://www.boonniyom.net/vdoclip-3790-0-0.html

ธรรมรับอรุณ ทำวัตรเช้า ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
โดย สมณะเดินดิน ติกขวิโร


http://www.boonniyom.net/vdoclip-3794-0-0.html

ธรรมะรับอรุณ บ้านราชฯ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
โดย พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น