วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

♦ รวมคลิป เรียนอิสระฯ เดือนพฤษภาคม 2555

ประจำวันที่  2, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 28 และ 30 เดือนพฤษภาคม 2555

http://youtu.be/i721t7xJwIY
คลิปรายการย้อนหลัง 2 พ.ค. 55 
เรียนอิสระฯ ตอน.. "ก่อนบรรลุธรรมต้องมีสัมมาทิฏฐิ ๑๐"  
โดย..พ่อครูท่านสมณะโพธิรักษ์ / ส.เดินดิน..ร่วมดำเนินรายการ 
ถ่ายทอดสดจาก fmtv กรุงเทพฯ
http://on.fb.me/MzTWpv บันทึกย่อพ่อครูเทศน์ พุธ ๒ พ.ค. ๒๕๕๕ โดย คุณใจแปลง สู่แดนธรรม
http://youtu.be/out7lYguu5I
คลิปรายการย้อนหลัง 7 พ.ค. 55
"เรียนอิสระฯ" ตอน.. "ทำชาวเขาให้เป็นชาวเราด้วยทฤษฎีวิเศษ"
โดย..พ่อครูท่านสมณะโพธิรักษ์ / ส.เดินดิน..ร่วมดำเนินรายการ
ถ่ายทอดสดจาก fmtv กรุงเทพฯ

http://on.fb.me/LngI6d  บันทึกย่อพ่อครูเทศน์ โดย คุณใจแปลง สู่แดนธรรม  

-------------------------------------------------


http://youtu.be/FQoK2UW0bis
คลิปรายการย้อนหลัง 9 พ.ค.2555
"เรียนอิสระ(ตามสำนึก)" ตอน..สุขสงบของความจนอันมหัศจรรย์ 
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ส.ฟ้าไท สมชาติโก..ร่วมดำเนินรายการ
ถ่ายทอดสดจากราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี


http://on.fb.me/LKSEvz  บันทึกย่อพ่อครูเทศน์ โดย คุณใจแปลง สู่แดนธรรม 

-----------------------------------------------------------------------

คลิปรายการย้อนหลัง 11 พ.ค.2555 
"เรียนอิสระฯ" ตอน..อ่านใจเป็นทำใจเป็นถึงความสงบที่แสนรู้
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ส.ฟ้าไท สมชาติโก..ร่วมดำเนินรายการ
ถ่ายทอดสดจากราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี

http://on.fb.me/LnUbq3  บันทึกย่อพ่อครูเทศน์ โดย คุณใจแปลง สู่แดนธรรม

--------------------------------------------------------

คลิปรายการย้อนหลัง 12 พ.ค.2555 
เรียนอิสระฯ ตอน.."อ่านใจตนได้ - ทำใจตนเองเป็น"
โดยพ่อครู สมณะโพธิรักษ์ / ส.ฟ้าไท ร่วมดำเนินรายการ
ถ่ายทอดสดจากราชธานีอโศก
 http://on.fb.me/LG7255  บันทึกย่อพ่อครูเทศน์ โดย คุณใจแปลง สู่แดนธรรม

----------------------------------------------------------


http://youtu.be/7HCrQERpalo
คลิปรายการย้อนหลัง 14 พ.ค. 2555 
เรียนอิสระฯ ตอน..เปลี่ยนแปลง"เขา"ให้เป็น"เรา"ด้วยหลักอะไร ?
โดย..พ่อครูท่านสมณะโพธิรักษ์ / อ.กฤษฏา ให้วัฒนานุกูล ร่วมดำเนินรายการ
ถ่ายทอดสดจาก ราชธานีอโศก จ.อุบลฯ


http://on.fb.me/MK2Ja6  บันทึกย่อพ่อครูเทศน์ โดย คุณใจแปลง สู่แดนธรรม 

--------------------------------------------------


http://youtu.be/sq3tA0rvxs0
คลิปรายการย้อนหลัง 16 พ.ค.2555 
เรียนอิสระฯ ตอน..นรกแท้แต่สวรรค์ลวง 
โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์/ส.ฟ้าไท สมชาติโก..ร่วมดำเนินรายการ
ถ่ายทอดสดจากราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี

ยังไม่มีบันทึกย่อพ่อครูเทศน์ 

--------------------------------------------------------------


คลิปรายการย้อนหลัง  18 พ.ค.2555 
เรียนอิสระฯ ตอน.."การเมืองใช่มีแค่ที่สภา.. "
โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ - อ.เทิดภูมิไทย ใจดี ร่วมดำเนินรายการ
ถ่ายทอดสดจากสันติอโศก กรุงเทพฯ

http://on.fb.me/MdG2L5  บันทึกย่อพ่อครูเทศน์ โดย คุณใจแปลง สู่แดนธรรม

------------------------------------------------------------------

(รอคลิปย้อนหลัง) ๑๙ พ.ค.๒๕๕๕ 
บันทึกย่อพ่อครูเทศน์ โดย คุณใจแปลง สู่แดนธรรม 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=240883176011852
ตอน.. “พฤติพุทธของผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสดาบัน”
บันทึกย่อพ่อครูสอน เรียนอิสระฯ ที่ FMTV สันติฯ ส. ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๕


-------------------------------------------------------------------


http://youtu.be/s3QnrwMAeCA
คลิปรายการย้อนหลัง  21 พ.ค.2555 
เรียนอิสระฯ ตอน..ศักยภาพของผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้มรรคผล..
โดย  พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ -  อ.กฤษฏา ให้วัฒนานุกูล ร่วมดำเนินรายการ
ถ่ายทอดสดจากสันติอโศก กรุงเทพฯ (ขึ้นต้นรายการ ด้วยเรื่องความหมายของสัมพุทธชยันตี)

 http://on.fb.me/MBEidh  บันทึกย่อพ่อครูเทศน์ โดย คุณใจแปลง สู่แดนธรรม 

--------------------------------------------------------------


http://youtu.be/w_VOxYFd6E0
คลิปรายการย้อนหลัง  23 พ.ค.2555 
เรียนอิสระฯ ตอน..‎เรียนรู้ทิฐิให้กระจ่างก่อนเป็นโสดาบัน..
โดย พ่อครูสมณะโพธิ รักษ์/ส.เดินดิน ติกขวีโร.. ร่วมดำเนินรายการ
 ถ่ายทอดสดจากสันติอโศก กรุงเทพฯ  ยังไม่มีบันทึกย่อพ่อครูเทศน์ 

---------------------------------------------------------------

คลิปรายการย้อนหลัง 28 พ.ค.55 
เรียนอิสระตามสำนึก ตอน.. 
โดย พ่อครูท่านสมณะโพธิรักษ์/อ.กฤษฏา ให้วัฒนานุกูล ร่วมดำเนินรายการ 
ถ่ายทอดสดจาก fmtv ปฐมอโศก

** ไม่มีบันทึกย่อพ่อครูเทศน์ สำหรับวันที่ 28 พ.ค.55 

-----------------------------------------------------------


http://youtu.be/kX-f9CuRsvI
คลิปรายการเรียนอิสระตามสำนึก(ภาคพิเศษ) 30 พ.ค.2555 
โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ร่วมจัดรายการ
ในวาระชุมนุมคัดค้านพรบ.ปองดอง ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กทม.

** ไม่มีบันทึกย่อพ่อครูเทศน์ สำหรับวันที่ 30 พ.ค.2555
---------------------------------------------------------------


 เรียนอิสระภาคพิเศษ ช่วงหลัง - ภาคสงครามนกกระสา
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า 30 พ.ค.2555 (ระบบเสียงขัดข้องเล็กน้อย)-------------------------------------------------------------------------------


รวมลิงค์ดาวน์โหลด mp3 รายการ เรียนอิสระ (ตามสำนึก)

- 23 พ.ค.2555 ***ช่วงแรก*** 
***ช่วงหลัง*** อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/MWEDMEIMEEIXEN

- 28 พ.ค.2555 ***ช่วงแรก*** 
 ***ช่วงหลัง*** อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/MVEDMEIMIXIZMW

- 30 พ.ค. 55 ***ช่วงแรก*** อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/XIEDMEIMIMMVEZ 
***ช่วงหลัง*** อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/XIEDMEIMIXEMWV
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น