วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เทศน์กัณฑ์พิเศษ ปี ๒๕๕๔


พ่อท่านเทศน์ก่อนฉันวัดป่าติ้ว จ.ยโสธร ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔http://www.boonniyom.net/vdoclip-4696-0-0.html
พ่อท่านก่อนฉันงานบุญลอมข้าว จากศีรษะอโศก ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔


พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ เทศน์งานศพป้าส้มจีน พรหมพิทักษ์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น