วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

◘ รวมคลิป วิถีอาริยธรรม พฤศจิกายน 2554http://www.boonniyom.net/vdoclip-4645-0-0.html
วิถีอริยธรรม(เรื่อง สูญ) สมณะเดินดิน ดำเนินรายการ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4607-0-0.html
วิถีอาริยธรรม-(สมณะโพธิรักษ์และสมณะเพาะพุทธ) ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔


วิถีอาริยธรรม-อนุบุพพิกถาเพื่อบรรลุธรรม ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔วิถีอาริยธรรม-สมณะฟ้าไท ดำเนินรายการ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น