วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

○ รวมคลิป พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ / งานฉลองสัมพุทธชยันตี + อโศกรำลึก ปี๒๕๕๕
รวมคลิปพ่อครูสมณะโพธิรักษ์เทศน์ตลอดงานสัปดาห์ฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ฯ + อโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๑ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กทม. เมื่อวันที่ ๒-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

...รับชมได้ตามลำดับแบบ playlist มี 9 คลิปย่อยย้อนหลังรายการวิถีอาริยธรรม 
 ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๕ โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ 
และ ท่านสมณะฟ้าไท สมชาติโก ถ่ายทอดสดจากลานพระบรมรูปทรงม้า 
ในวันสุดท้ายของสัปดาห์ฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้
วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๕  โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรม


คลิปรายการธรรมก่อนฉัน งานสัปดาห์สัมพุทธชยันตี 2600 ปี- 9 มิ.ย. 55 
ตอน"พฤติภาพแห่งกว้างเกื้อ"
โดยพ่อครู สมณะโพธิรักษ์ / สมณะฟ้าไท สมชาติโก..ร่วมดำเนินรายการ
แสดงไว้ ณ เวทีกองทัพธรรม ลานพระรูป ถ่ายทอดสดโดย fmtv
** ไม่มีบันทึกย่อสำหรับวันที่ 9 มิ.ย.2555 **


คลิปรายการธรรมก่อนฉัน งานสัปดาห์สัมพุทธชยันตี 2600 ปี- 8 มิ.ย. 55 
ตอน"คือไฉนนัยยะบัณฑิตแท้และจูฬสาโรปมสูตร"
 โดยพ่อครู สมณะโพธิรักษ์ / สมณะฟ้าไท สมชาติโก..ร่วมดำเนินรายการ
แสดงไว้ ณ เวทีกองทัพธรรม ลานพระรูป ถ่ายทอดสดโดย fmtv
- บัณฑิตมาเป็นบัณฑิตกันเถิด บันทึกย่อพ่อครูสอน 
วันศุกร์ ที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๕๕ โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรมhttp://youtu.be/pizGTrROCng
คลิปรายการธรรมก่อนฉัน งานสัปดาห์สัมพุทธชยันตี 2600 ปี- 7 มิ.ย. 55 
ตอน"ปริวรรษ3อาการ12และจูฬสาโรปมสูตร"
โดยพ่อครู สมณะโพธิรักษ์ / สมณะฟ้าไท สมชาติโก..ร่วมดำเนินรายการ
แสดงไว้ ณ เวทีกองทัพธรรม ลานพระรูป ถ่ายทอดสดโดย fmtv
** ไม่มีบันทึกย่อสำหรับวันที่ 7 มิ.ย.2555 **


รายการ ธรรมก่อนฉันงาน งานสัปดาห์สัมพุทธชยันตี 2600 ปี- 6 มิ.ย. 55 
แสดงธรรมโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ร่วมดำเนินรายการโดยสมณะฟ้าไท สมชาติโก
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ถ่ายทอดสดโดย fmtv
** ไม่มีบันทึกย่อสำหรับวันที่ 6 มิ.ย.2555 **http://youtu.be/1aBLWY4sNaA
คลิปรายการธรรมก่อนฉัน งานสัปดาห์สัมพุทธชยันตี 2600 ปี- 5 มิ.ย. 55
เป็นวันโฮมไทวังของชาวอโศกและเป็นวันครบรอบวันเกิดของพ่อครูฯ
บรรยายธรรมโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ /สมณะฟ้าไท สมชาติโก ร่วมดำเนินรายการ
ถ่ายทอดสดจากลานพระบรมรูปทรงม้าโดยทีมงาน fmtv
** ไม่มีบันทึกย่อสำหรับวันที่ 5 มิ.ย.2555 **


คลิปรายการพิเศษ"คืนเพ็ญวิสาขะที่ลานพระรูป" 4 มิ.ย. 2555
ปาฐกถาธรรมโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ เนื่องในโอกาสสัปดาห์ฉลองสัมพุทธชยันตี 2600 ปี 
บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ถ่ายทอดสดโดย fmtv 


- ตอน ทำไมจึงรู้แจ้งจบอรหัตตผล  บันทึกย่อพ่อครูสอน 
จันทร์ ๔ มิ.ย. ๒๕๕๕ โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรม


คลิปรายการย้อนหลัง "วิถีอาริยธรรม" 3 มิ.ย. 2555
ตอน..ไร้การเคลื่อนไหวถ้าไม่มีทศนิยม
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์/ท่านจันทร์ ร่วมดำเนินรายการ
ถ่ายทอดสดจากลานพระบรมรูปทรงม้า
** ไม่มีบันทึกย่อสำหรับวันที่ 3 มิ.ย.2555 **http://youtu.be/lsDBlAVnNdw
คลิปรายการ "เรียนอิสระฯ" -2 มิ.ย.55
ตอน..โดยพ่อครูท่านสมณะโพธิรักษ์
ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ถ่ายทอดสดโดย fmtv
** ไม่มีบันทึกย่อสำหรับวันที่ 2 มิ.ย.2555 **


http://youtu.be/B0eDK3JCCks
คลิปรายการย้อนหลัง "สงครามสังคม" -วันที่ 1 มิ.ย.55
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ณ ลานพรบรมรูปทรงม้า
(พ่อครูฯ เอ่ยถึงที่มาของการต้องมาจัดงานสัมพุทธชยันตี+อโศกรำลึกฯ
ณ สถานที่แห่งนี้ ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย)
** ไม่มีบันทึกย่อสำหรับวันที่ 1 มิ.ย.2555 **

ตารางานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี สดุดีพระคุณสุดยิ่งใหญ่ อโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๑
ที่มีการปรับเปลี่ยนตารางไปตามความเหมาะสมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น