วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รวมคลิป สงครามสังคมฯ เดือนพฤษภาคม 2555

คลิปรายการสงครามสังคม ธรรมะการเมือง ย้อนหลัง และบันทึกย่อฯ + mp3
ประจำวันที่ 3, 8, 10, 15, 17, 22 และ 24 พฤษภาคม 2555

ความเป็นเป็นกลางชนิดใดที่เป็นสัมมาทืฐิ และชนิดใดที่ทำให้สังคมล่มสลายลงไปได้ จะหาคำตอบได้จากคลิปรายการย้อนหลัง สงครามสังคมฯ ตอน.. "ความเป็นกลางที่ทำให้สังคมเสื่อม" โดย..พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ วันที่ 3 พค.2555 ถ่ายทอดสดจาก fmtv กรุงเทพฯ

ตอน.. “ความเป็นกลางที่ทำให้สังคมเสื่อม” บันทึกย่อพ่อเทศน์ สงครามสังคมฯ FMTV สันติฯ พฤ. ๓ พ.ค. ๒๕๕๕ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะโรง เริ่ม 18:03 น. โดย คุณใจแปลง สู่แดนธรรม

คลิปรายการย้อนหลัง "สงครามสังคมฯ" ตอน.จิปาถะศึกษาในสังคมบุญนิยม.โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ถ่ายทอดสดจากราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี 8 พ.ค.2555

ตอน จิปาถะศึกษาในสังคมบุญนิยม - บันทึกย่อพ่อครูสอน สงครามสังคมฯ  FMTV บ้านราชฯ อัง. ๘  พ.ค. ๒๕๕๕
คลิปรายการย้อนหลัง "สงครามสังคมฯ" ตอน..สุขสงบมีสอง แต่สุขประเสริฐมีหนึ่งเดียว โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ถ่ายทอดสดจากราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี 10 พ.ค.2555

ตอน " ความสุขอันสงบ 2 ฝ่าย แต่สุดประเสริฐมีฝ่ายเดียว " บันทึกย่อพ่อครูสอน สงครามสังคมฯ FMTV บ้านราชฯ พฤ. ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๕ โดย ใจแปลง สู่แดนธรรม

คลิปรายการย้อนหลัง "สงครามสังคมฯ" ตอน.ความสำคัญของกรรมปัจจุบันโดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ถ่ายทอดสดจากราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี 15 พ.ค.2555
"ความสำคัญของกรรมปัจจุบัน" บันทึกย่อพ่อครูสอน สงครามสังคมฯ ณ บ้านราชฯ อั. ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๕ โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรมคลิปรายการย้อนหลัง "สงครามสังคมฯ" ตอน..สัญญากำหนดรู้ชัดในนิโรธ โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ถ่ายทอดสดจาก fmtv สันติอโศก กรุงเทพฯ เมื่อ 17 พ.ค.2555

บันทึกย่อพ่อครูสอน สงครามฯ สันติฯ พฤ. ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕ โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรมคลิปรายการย้อนหลัง "สงครามสังคมฯ" ตอน..แสงอรุณก่อนเป็นโสดาบัน โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ถ่ายทอดสดจาก fmtv สันติอโศก กรุงเทพฯ เมื่อ 22 พ.ค.2555

ตอน แสงอรุณก่อนเป็นโสดาบัน - บันทึกย่อพ่อครูสอน สงครามสังคมฯ สันติฯ อั. ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๕ โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรมคลิปรายการย้อนหลัง "สงครามสังคมฯ" ตอน..รู้ทิฏฐิ ๑๐ ให้แจ้งก่อนเป็นโสดาบัน โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ถ่ายทอดสดจาก fmtv สันติอโศก กรุงเทพฯ เมื่อ 24 พ.ค.2555

รู้ทิฏฐิ ๑๐ ให้แจ้งก่อนเป็นโสดาบัน (๑) - บันทึกย่อพ่อครูสอน สงครามสังคมฯ สันติฯ พฤ. ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๕ โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรม

MP3 รายการย้อนหลัง "สงครามสังคมฯ" ตอน..รู้ทิฏฐิ ๑๐ ให้แจ้งก่อนเป็นโสดาบัน โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ถ่ายทอดสดจาก fmtv สันติอโศก กรุงเทพฯ เมื่อ 24 พ.ค.2555
ช่วงบรรยายธรรม**** อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/MDEDMEIMEIEXIH
ช่วงตอบประเด็น**** อยู่ที่ http://file2.uploadfile.biz/i/MDEDMEIMEEXDDW


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น