วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

♦ รวมคลิป เรียนอิสระฯ เดือนมิถุนายน 2555

คลิปย้อนหลังรายการเรียนอิสระ(ตามสำนึก) ท่านสามารถติดตามรับชมรายการนี้
ได้ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 18.00-20.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV
http://chaoasoke.blogspot.com/p/blog-page.html
http://www.fm-tv.tv/


คลิปที่นำเสนอในตอนนี้ เป็นคลิปรายการฯ 
ประจำวันที่ 2, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29 และ 30 มิ.ย.2555  
** หมายเหตุ ชาวอโศกมีการจัดงานสัมพุทธชยันตีฯ ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า กทม. ตั้งแต่วันที่ 2-10 มิ.ย. 2555 ท่านสามารถคลิกไปชมคลิปพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ในช่วงงานนี้ ได้ที่นี่... 

○ รวมคลิป พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ / งานฉลองสัมพุทธชยันตี...


คลิปรายการ "เรียนอิสระฯ" โดยพ่อครูท่านสมณะโพธิรักษ์
ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า 2 มิถุนายน 2555 ถ่ายทอดสดโดย fmtv

ยังไม่มีบันทึกย่อฯ รายการเรียนอิสระ ประจำวันที่ ๒ มิ.ย.๒๕๕๕


คลิปรายการย้อนหลัง "เรียนอิสระฯ" ตอน.. "ถอดบทเรียนวัดความสำเร็จ"
โดยพ่อครู สมณะโพธิรักษ์/ อ.กฤษฏา ให้วัฒนานุกูล ร่วมดำเนินรายการ
ถ่ายทอดสดจาก ห้องกันเกรา fmtv สันติอโศก กทม. 11 มิถุนายน 2555 

http://on.fb.me/NTtzJN
บันทึกย่อฯ รายการเรียนอิสระ ประจำวันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๕๕
โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรมคลิปรายการย้อนหลัง เรียนอิสระตามสำนึก วันที่ 13 มิถุนายน 2555 
ตอน.. "โฉมหน้าของจิตวิญญาณอันล้ำลึก"  โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
สมณะเดินดิน ติกขวีโร ร่วมดำเนินรายการ ถ่ายทอดสดจาก fmtv กรุงเทพฯ

http://on.fb.me/NhYNu6
บันทึกย่อฯ รายการเรียนอิสระ ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรม

คลิปรายการ เรียนอิสระตามสำนึก ตอน เจาะลึกจูฬสาโรปมสูตรโดยพิสดาร
โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์/ สมณะเดินดิน ติกขวีโร ร่วมดำเนินรายการ
 ถ่ายทอดสดจากfmtv กรุงเทพฯ 15 มิถุนายน 2555

http://on.fb.me/Nj55Nv
บันทึกย่อฯ รายการเรียนอิสระ ประจำวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรม

คลิปรายการ เรียนอิสระตามสำนึก ตอน."คนจะมีพฤติกรรมดีได้อย่างไร"
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์/ สมณะเดินดิน ติกขวีโร ร่วมดำเนินรายการ
 ถ่ายทอดสดจาก fmtv กรุงเทพฯ 16 มิถุนายน 2555

http://on.fb.me/Md0BFj
บันทึกย่อฯ รายการเรียนอิสระ ประจำวันที่ ๑๖ มิถุนายน  ๒๕๕๕
โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรม


คลิปรายการ เรียนอิสระตามสำนึก ตอน..แก้ความเห็นผิดในการศึกษา 
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์/ อ.กฤษฏา ให้วัฒนานุกูล ร่วมดำเนินรายการ 
ถ่ายทอดสดจากfmtv ปฐมอโศก จ.นครปฐม 18 มิถุนายน 2555

บันทึกย่อฯ รายการเรียนอิสระ ประจำวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรม

.. คลิปรายการ เรียนอิสระตามสำนึก ตอน.ศิลปะที่เข้าถึงจิตวิญญาณเป็นอย่างนี้
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์/ สมณะเดินดิน ติกขวีโร ร่วมดำเนินรายการ
ถ่ายทอดสดจาก fmtv กรุงเทพฯ 20 มิถุนายน 2555

http://on.fb.me/MMjKgt 
.. บันทึกย่อพ่อครูสอน พุธ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๕ โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรม

คลิปรายการ เรียนอิสระตามสำนึก ตอน "พระอาริยะจัดองค์ประกอบศิลป์" โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
/ สมณะเดินดิน ติกขวีโร ร่วมดำเนินรายการ ถ่ายทอดสดจาก fmtv กรุงเทพฯ 22 มิถุนายน 2555

http://on.fb.me/Mq68sB

บันทึกย่อพ่อครูสอน เรียนอิสระฯ ห้องส่ง FMTV สันติอโศก ศุ. ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕
โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรม

คลิปย้อนหลังรายการเรียนอิสระฯ ตอน "ตอบปัญหาปกิณกธรรม" โดยพ่อครูโพธิรักษ์ - ท่านสมณะเดินดิน ติกขวิโร ดำเนินรายการร่วม ถ่ายทอดจาก ห้องส่ง FMTV สันติอโศก ส. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๕ ..

http://on.fb.me/MHLPcx
บันทึกย่อพ่อครูสอน เรียนอิสระฯ ห้องส่ง FMTV สันติอโศก ส. ๒๓ มิ.ย. ๒๕๕๕ 
โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรม


คลิปรายการ เรียนอิสระตามสำนึก ตอน"ทำทานแล้วเกิดฌานเผากิเลส" โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
/ สมณะเดินดิน ติกขวีโร ร่วมดำเนินรายการ ถ่ายทอดสดจาก fmtv กรุงเทพฯ 25 มิถุนายน 2555

http://on.fb.me/LA8Q3h  
บันทึกย่อพ่อครูสอน เรียนอิสระฯ ห้องส่ง FMTV สันติอโศก จั. ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕ 
โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรม

คลิปรายการย้อนหลัง เรียนอิสระตามสำนึก โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
พิธีกรร่วม ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยาวัฒน์ ตอน วุฒิภาวะขณะสงครามอหิงสา 
ถ่ายทอดสดจาก fmtv กรุงเทพฯ 27 มิถุนายน 2555 

http://on.fb.me/OA4kDe
บันทึกย่อพ่อครูสอน เรียนอิสระฯ ห้องส่ง FMTV สันติอโศก พุธ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๕ 
โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรม 

อยากรู้วิธีทำ"เตวิชโช"ของพุทธว่าถูกแท้ถูกตรงนั้นทำอย่างไร ให้ติดตามได้จากคลิปนี้..
คลิปรายการ เรียนอิสระตามสำนึก ตอน"นี้แหละวิธีปฏิบัติอันเอกของพุทธ"
โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ / สมณะเดินดิน ติกขวีโร ร่วมดำเนินรายการ
ถ่ายทอดสดจากfmtv กรุงเทพฯ 29 มิถุนายน 2555 


http://goo.gl/wvLoR 
บันทึกย่อพ่อครูสอน เรียนอิสระฯ 29 มิถุนายน 2555   
โดยคุณใจแปลง สู่แดนธรรม 


เรียนอิสระ-ภาคพิเศษ 30 มิถุนายน 2555
"เอื้อไออุ่น" จากงาน..คืนสู่เหย้าเข้าคืนรัง นศปธ.
โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ถ่ายทอดสดจากสวนบุญผักพืช คลอง13 
สวนบุญผักพืช ต.หนองสามวา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดย FMTV

ยังไม่มีบันทึกย่อฯ รายการเรียนอิสระ ประจำวันที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น