วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รวมคลิปงานตุ้มโฮมอีสานพลังงานทุ่งกุลา-พญาแถน 7-7-2555

ก่อนการจัดงานตุ้มโฮมอีสาน ฯ มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร ?  

http://youtu.be/qCTtP6NRnNE 
ช่วงบ่าย - เวทีวัฒนธรรม.. เทพแคนแดนอิสาน-สมบัติ สิมหล้า บรรเลงเพลงแคนกล่อมแดนกุลาร้องไห้ (instrument of isan) ในงานตุ้มโฮมอีสาน พลังงานทุ่งกุลาพญาแถน ถ่ายทอดสดจากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดย FMTV เมื่อวันที่ 7 กค.55 http://youtu.be/wknJy4gFQgY
คลิปรายการ บรรยายธรรมภาคพิเศษ(ภาษาอิสาน) โดย..พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ในงานตุ้มโฮมอีสาน พลังงานทุ่งกุลาพญาแถน ถ่ายทอดสดจากสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
โดย FMTV 7 ก.ค.2555


http://youtu.be/Fe2WGHN0M4Y
คลิปรายการเวทีอภิปราย ประเด็น "ปิโตเลียมอีสาน-เทพประทานมารประมูล" ช่วงที่ 1
วิทยากร..ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ อ.พมร นวรัตนากร คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา
คุณสมลักษณ์ หุตานุวัฒน์
คุณชูชาติ ผิวสง่า..ดำเนินรายการ ในงานตุ้มโฮมอีสาน พลังงานทุ่งกุลาพญาแถน
 ถ่ายทอดสดจากสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษา อ.สตึกจ.บุรีรัมย์


http://youtu.be/e5CKKRAHEto
ลิปรายการเวทีอภิปราย ประเด็น "ปิโตเลียมอีสาน-เทพประทานมารประมูล" ช่วงที่ 2


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น