วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

รวมคลิป "ว.บบบ" งานโพชฌังคาริยสัจจายุ ปี ๒๕๕๕ ช.๑ (ปฐมนิเทศ, ภาคค่ำ)


ปฐมนิเทศ ว.บบบ. ๗ มกราคม ๒๕๕๕ (123.53 น.)
โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ / ก่อนฉันปฐมนิเทศ ภาคบ่าย ๗ มกราคม ๒๕๕๕ (89.34 น.)
สม.กล้าข้ามฝัน, ส.เดินดิน ติกขวิโร

**--------------*----------------**--------------*----------------**--------------*----------------**

รวมคลิปรายการธรรมะภาคค่ำ


บำเพ็ญธรรมภาคค่ำ ว.บบบ ๗ มกราคม ๒๕๕๕ (128.08 น.)
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4825-0-0.html
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4830-0-0.html (129.30 น.)บำเพ็ญธรรมภาคค่ำ ว.บบบ.พ่อท่านฯ ๘ มกราคม ๒๕๕๕ (132.49 น.)
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4834-0-0.htmlบำเพ็ญธรรมภาคค่ำ ว.บบบ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ (127.58 น.)
โดย พ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์  
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4809-0-0.htmlบำเพ็ญธรรมภาคค่ำ ว.บบบ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ (135.0 น.)
โดย พ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์  
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4815-0-0.htmlบำเพ็ญธรรมภาคค่ำ ว.บบบ. ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ (124.23 น.)
โดยพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4813-0-0.html

2 ความคิดเห็น: