วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

◘ รวมคลิปรายการที่น่าสนใจจากงาน ว.บบบ.(โพชฌังคาริยสัจจายุ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๕)
ธรรมยาตรานาวนาบุญนิยม ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ (167.43 น.)


การวางผังขบวนเรือธรรมยาตรานาวาบุญนิยม เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ (60.09 น.)
โดยพ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ ที่ราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี
โพชฌังคาริยสัจจายุ ๘ มกราคม ๒๕๕๕
โดย พองาม ชูเกียรติ ผู้ร่วมรายการ นพ.สมพงษ์ โชติพันธ์วิทยากุล, คุณแก่นฟ้า แสนเมือง
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4823-0-0.html
550106_สภากาแฟ astv (46.23 น.)
พาไปชมกสิกรรมไร้สารพิษ ที่เนินพอกิน จ.กาญจนบุรี
โดย คุณยุทธิยงค์ ลิ้มเลิศวาที / อ.สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4822-0-0.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น