วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

◘ รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง เดือนมกราคม 2555
สงครามสังคมธรรมะการเมือง 
๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ (124.26 น.)สงครามสังคมธรรมการเมือง ที่สันติอโศก 
๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ (127.22 น.)


http://www.boonniyom.net/vdoclip-4923-0-0.html
สงครามสังคมฯ ที่สันติอโศก
๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ (125.49 น.)
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4890-0-0.html
สงครามสังคมธรรมะการเมือง (ชี้แจง 4727 เรื่อง อัตตา)
๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ (127.27 น.)สงครามสังคมธรรมะการเมือง ที่ปฐมอโศก
๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ( 130.08 น.)สงครามสังคมธรรมการเมือง ที่สันติอโศก 
๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ (133.26 น.)
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4865-0-0.html
สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง ที่สันติอโศก
๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ (132.23 น.)
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4869-0-0.html
สงครามสังคมฯ (ถ่ายทอดทางสตรีมมิ่ง)
๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ (122.01 น.)สงครามสังคมฯ จากราชธานีอโศก 
๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ (128.38 น.)สงครามสังคมฯ (โรงเรียนโทรทัศน์) 
๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ (127.11 น.)
http://www.boonniyom.net/vdoclip-4872-0-0.html
สงครามสังคมธรรมการเมือง
๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ (133.58 น.)


สงครามสังคมธรรมะการเมือง (131.17น.)
550104
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น