วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

◘ รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง เดือนสิงหาคม 2554110813 a สงครามสังคม ๑๓ สค ๕๔ 1 of 2


110813 a สงครามสังคม ๑๓ สค ๕๔ 2 of 2
สมณะโพธิรักษ์ พุทธสถานสันติอโศก
ถ.นวมินทร์ กทม.

--------------------------------------------http://youtu.be/quyPyu_lgLU
110812 a สงครามสังคม ๑๒ สค ๕๔ 1 of 2


http://youtu.be/A7PuYcTs324
110812 a สงครามสังคม ๑๒ สค ๕๔ 2 of 2
สมณะโพธิรักษ์ พุทธสถานสันติอโศก
ถ.นวมินทร์ กทม.
--------------------------------------------

110810 a โรงเรียนโทรทัศน์ ๑๐ สค ๕๔ 1 of 2


110810 a โรงเรียนโทรทัศน์ ๑๐ สค ๕๔ 2 of 2
สมณะโพธิรักษ์  พุทธสถานราชธานีอโศก
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

--------------------------------------------


http://youtu.be/wBLkr9-0pWI
110809 a สงครามสังคม ๙ สค ๕๔ 1 of 2


http://youtu.be/PRPJgomeAAY
110809 a สงครามสังคม ๙ สค ๕๔ 2 of 2
สมณะโพธิรักษ์  พุทธสถานราชธานีอโศก
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


--------------------------------------------


110808 a สงครามสังคม ๘ สค ๕๔ 1 of 2


110808 a สงครามสังคม ๘ สค ๕๔ 2 of 2
สมณะโพธิรักษ์  พุทธสถานราชธานีอโศก
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

--------------------------------------------


http://youtu.be/c-HR-sLkW-s
110806 a สงครามสังคมฯ ๖ สค ๕๔ 1 of 2


http://youtu.be/oDxgK1iOeSc
110806 a สงครามสังคมฯ ๖ สค ๕๔ 2 of 2
สมณะโพธิรักษ์  พุทธสถานราชธานีอโศก
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


--------------------------------------------


110805 a สงครามสังคมฯ ๕ สค ๕๔ 1 of 2


110805 a สงครามสังคมฯ ๕ สค ๕๔ 2 of 2
สมณะโพธิรักษ์  พุทธสถานราชธานีอโศก
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น