วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

◘ รวมคลิป "ธรรมะรับอรุณ" ปี 2554

โดย.. สมณะโพธิรักษ์

◘ รายการ ธรรมะรับอรุณ เดือน กรกฏาคม 2554


พฤษภาคม 2554

1 ]  2 ]  3 ]  4 ]  5 ]  6 ]  7 ]  8 ]  9 ]  10 ]  11 ]   12 ]   13 ]   14 ]   15 ]

16  ]  17  ]   18  ]   19  ]  20  ]  21  ]  22  ]  23  ]  24  ]  25  ]  26  ]  27 ]  28  ]  29 ]  30  ]  31  ](คลิก ไปชมคลิป ตามวันที่ ที่มีสีแดง)

มิ.ย.-54


1 ]   2  ]  3  ]  4  ]  5  ]  6  ]  7 ] 8  ]  9  ]  10  ]  11  ]  12  ]  13  ]  14  ]  15  ]

16  ]  17  ]  18  ]  19  ]  20  ]  21  ]  22  ]  23  ]  24  ]  25  ]  26  ]  27  ]  28  ]  29  ]  30  ]  31 ]เม.ย.-54


1 ]   2  ]  3  ]  4  ]  5  ]  6  ]  7 ] 8  ]  9  ]  10  ]  11  ]  12  ]  13  ]  14  ]  15  ]

16  ]  17  ]  18  ]  19  ]  20  ]  21  ]  22  ]  23  ]  24  ]  25  ]  26  ]  27  ]  28  ]  29  ]  30  ]มี.ค.-54

1 ]   2  ]  3  ]  4  ]  5  ]  6  ]  7 ] 8  ]  9  ]  10  ]  11  ]  12  ]  13  ]  14  ]  15  ]

16  ]  17  ]  18  ]  19  ]  20  ]  21  ]  22  ]  23  ]  24  ]  25  ]  26  ]  27  ]  28  ]  29  ]  30  ]  31 ]


ก.พ.-54

1 ]   2  ]  3  ]  4  ]  5  ]  6  ]  7 ] 8  ]  9  ]  10  ]  11  ]  12  ]  13  ]  14  ]  15  ]

16  ]  17  ]  18  ]  19  ]  20  ]  21  ]  22  ]  23  ]  24  ]  25  ]  26  ]  27  ]  28  ]  


ม.ค.-54

1 ]   2  ]  3  ]  4  ]  5  ]  6  ]  7 ] 8  ]  9  ]  10  ]  11  ]  12  ]  13  ]  14  ]  15  ]

16  ]  17  ]  18  ]  19  ]  20  ]  21  ]  22  ]  23  ]  24  ]  25  ]  26  ]  27  ]  28  ]  29  ]  30  ]  31 ]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น