วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

◘ รวมคลิป "สงครามสังคม ธรรมะการเมือง" ปี 2554


◘ รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง เดือนพฤจิกายน 2554◘ รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง เดือนกันยายน 2554◘ รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง เดือนกรกฏาคม 2554

◘ รายการ สงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง เดือนมิถุนายน 2554พ.ค.-54


1 ]  2  ]  3  ]  4  ]   5   ]  6  ]  7  ]  8  ]  9  ]  10  ]  11  ]  12  ]  13  ]  14  ]  15  ] 

16  ]  17  ]  18  ]  19   ]  20  ]  21  ]  22  ]  23  ]  24  ]  25  ]  26  ]  27  ]  28  ]   29 ]  30  ]  31  ]


ธรรมะ กัณฑ์พิเศษ


(คลิก ชมคลิปได้ตามวันที่ ที่มีไฮไลท์ สีสดใส)


มิ.ย.-54
1 ]  2  ]  3  ]  4  ]  5  ]  6  ]  7  ]  8  ]  9  ]  10  ]  11  ]  12  ]  13  ]  14  ]  15  ] 

16  ]  17  ]  18  ]  19   ]  20  ]  21  ]  22  ]  23  ]  24  ]  25  ]  26  ]  27  ]  28  ]   29 ]  30  ]  31  ]

เม.ย.-54


1 ]  2  ]  3  ]  4  ]  5  ]  6  ]  7  ]  8  ]  9  ]  10  ]  11  ]  12  ]  13  ]  14  ]  15  ] 

16  ]  17  ]  18  ]  19   ]  20  ]  21  ]  22  ]  23  ]  24  ]  25  ]  26  ]  27  ]  28  ]   29 ]  30  ]  31  ]มี.ค.-54


1 ]  2  ]  3  ]  4  ]  5  ]  6  ]  7  ]  8  ]  9  ]  10  ]  11  ]  12  ]  13  ]  14  ]  15  ] 

16  ]  17  ]  18  ]  19   ]  20  ]  21  ]  22  ]  23  ]  24  ]  25  ]  26  ]  27  ]  28  ]   29 ]  30  ]  31  ]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น