วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

◘ คลิปเสวนา สงครามนกกระสา ครั้งที่ 6 - สื่อมวลชน

เสวนา สงครามนกกระสา ครั้งที่ 6
เรื่อง "สื่อมวลชน ของมวลชน หรือของใคร ?"
วันที่ 2 มิถุนายน 2555 
จ้ดโดยสถาบันสหสวรรษ
ดำเนินรายการโดย..ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์http://youtu.be/-kGtBgS56Y8
ช่วงบรรยายโดย อ. เสรี วงษ์มณฑา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น